Kompetensmodeller – Värdefullt för både medarbetare och verksamhet

En rapport baserad på ett partsgemensamt arbete mellan SKR/Sobona och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. 

Hur kan rapporten användas? Läs mer här

Kompetensmodeller – Värdefullt för både medarbetare och verksamhet