Ta nästa karriärsteg med hjälp av ny rapport

När avtalet för anställda inom kommun och region förhandlades fram, HÖK 20, lades stor vikt vid karriärutveckling. Som en del av detta arbete togs en rapport fram om karriärmodeller. Nu kan du som medlem i förbundet och anställd ta del av rapporten – och använda den för att möjliggöra nästa karriärsteg hos din arbetsgivare.  

Under hösten 2021 inledde Akademikerförbundet SSR tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) centralt och övriga förbund inom Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) arbetet med karriärmodeller och lönekarriär. Arbetet är en del av det parterna kom överens om i samband med tecknandet av det senaste avtalet, HÖK 20, och syftet är att medarbetare ska få fler sätt att göra karriär och utvecklas i arbetet utan att behöva byta arbetsgivare. Alla kan inte bli chefer, utan det behöver finnas fler sätt att göra karriär på. 

Under arbetet har vi genom digitala studiebesök fått ta del av lärande exempel kring hur arbetsgivare arbetar med karriärmodeller. Arbetet resulterade i en konferens som arbetsgivare och förtroendevalda inom kommuner och regioner i hela landet bjöds in till. Förutom det publicerades även en rapport. Rapporten kan användas av anställda vid samtal med arbetsgivaren och kollegor vid ett arbetsplatsmöte (APT). Kanske kan den inspirera din arbetsgivare i hur de kan skapa nya karriärvägar.

Tips. Du kan även ta kontakt med din lokala förening för att få veta mer om hur det lokala arbetet ser ut för karriärmodeller på din arbetsplats.