Lönepolitiska program - Rätt Jobb Rätt Lön

Akademikerförbundet SSR:s lönepolitiska program. Uppdaterat 2023. 

Lönepolitiska program - Rätt Jobb Rätt Lön