PM bokstavsutredningarna juni 2021

Om hur Januariavtalet, Las-utredningen, partsöverenskommelsen på privat sektor och de tre bokstavsutredningarna hänger ihop.

PM, 2021-06-07.

(Dokumentet kommer uppdateras efter att regeringen publicerat bokstavsutredningarna i sin helhet.)

PM bokstavsutredningarna juni 2021