Problematiskt med politisk detaljstyrning i omsorg

Under Socialchefsdagarna i Malmö ledde Camilla Sköld, socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR, ett samtal om politikerrollen i en modern och kunskapsbaserad socialtjänst. Medverkade gjorde bland andra Hans Swärd, professor Lunds universitet, och Kerstin Wigzell, före detta generaldirektör på Socialstyrelsen

I samband med seminariet presenteras en kartläggning från Akademikerförbundet SSR och Novus om chefers arbetssituation inom individ- och familjeomsorg. Rapporten kommer att publiceras vid ett senare tillfälle.

– Men redan nu kan vi säga att många chefer tycker att det är problematiskt att politiker beslutar i individärenden. Undersökningen visar också många tycker att politikerna rent allmänt ägnar sig åt fel saker. Till exempel tycker nästan tre av fyra chefer att de förtroendevalda tar litet eller inget ansvar för socialsekreterarnas arbetsbelastning, säger Camilla Sköld, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.