Rutavdrag för äldre 2020:52

2021-01-22.

Utredaren har i uppdrag att föreslå en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Förbundet avstyrker förslaget i sin helhet utifrån att direkta satsningar på välfärden bör prioriteras.

Delbetänkandet från 2020 föreslog nya tjänster för avdraget och finns här

Rutavdrag för äldre 2020:52