Idéer till aktiviteter

Ni bestämmer själva i föreningen vad ni vill göra under kampanjen. Om ni har lite idétorka så har vi samlat några förslag på aktiviteter ni kan genomföra. 

 • Gemensamma ”workshops” med arbetsgivaren.
 • Arbetsplatsträffar.
 • Lyfta frågan i samverkan med utgångspunkt hur vi kan jobba med personalförsörjning och kompetensutvecklingssavtal.
 • Frukost-, fika- eller lunchmöte för medlemmar och deras kollegor
 • Kampanja på centrala platser, foajé, samlingsutrymmen eller på torg.
 • Seminarier
 • Skapa projekt – och utvecklingsgrupper med inriktning mot personalförsörjning och den attraktiva arbetsplatsen
 • Begära förhandling/överläggning.
 • Bjuda in ansvariga politiker. Delaktighet och bra dialog med politiker ökar möjligheterna till framgång.
 • Berätta om kampanjen och era resultat i sociala medier – använd delningsknapparna på kompetensflykten.se.
 • Berätta om problemet och era resultat för lokala medier – använd gärna insändarförslaget på kompetensflykten.se.
 • Återkoppla till medlemmarna hur mötet med arbetsgivaren gick och hur vi tillsammans kan fortsätta arbeta för en attraktiv arbetsplats. 
 • Prata med potentiella medlemmar vad de ser är viktigt för en attraktiv arbetsplats. Berätta vad ni planerar och erbjud dem medlemskap för ett gemensamt engagemang i en bättre arbetsplats. 
Thumbnail

Kampanjtider är värvningstider

Bolla idéer med er kontaktperson!

Tveka inte att bolla idéer kring aktiviteter med era kontaktpersoner. Och glöm inte att berätta för dem vad ni planerar, de längtar efter att höra från er!

Du hittar din kontaktperson här.