Ny anställning – vad ska du tänka på?

Kollegor sitter i soffor, de tittar trevligt på varandra.

De villkor som gäller för din anställning regleras i lag, kollektivavtal och ditt anställningsavtal. 

Se till att de viktigaste villkoren är reglerade innan du tackar ja och skriver under ditt anställningsavtal.

Du är väl med?

Som medlem i Akademikerförbundet SSR har du många fördelar – karriärstöd, inkomstförsäkring och personlig rådgivning är bara några. Läs mer om medlemskap här.

Villkor för din anställning

 • Det finns ett flertal lagar som reglerar vad som gäller i din anställning. Några exempel är Lagen om anställningsskydd (LAS), Semesterlagen och Föräldraledighetslagen. Den arbetsrättsliga lagstiftningen är till skydd för dig som arbetstagare. Det innebär att lagen är tvingande till din fördel. Det går att komma överens om bättre villkor än lagens, men överenskommelser som inskränker rättigheterna enligt lagen är ogiltiga.

  En bestämmelse i lagen kan vara semidispositiv.Det betyder att man kan avtala om annat i kollektivavtal. Ibland får man även göra avsteg i det enskilda anställningsavtalet. Då gäller istället det man har avtalat.

 • Kollektivavtalär ett avtal mellan en facklig organisation och en arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare om lön och andra anställningsvillkor. Kollektivavtalen är ettkomplement till lagstiftningen och innehåller båderegler omsådant som det inte finns lagstiftat om och sådant som man vill kunna hantera på ett annat sätt än vad lagen säger. Dessutom ger kollektivavtalenden fackliga organisationenen partsställning och därmed arbetsgivaren en utökad förhandlingsskyldighet.

  Genom kollektivavtalen garanteras du som arbetstagare ofta villkor som är bättre än lagens. Det kan vara bättre semestervillkor, bättre försäkringsvillkor, bättre ersättning vid sjukdom och bättre pension. De flesta kollektivavtal ger också rättigheter som överhuvudtaget inte finns reglerade i lagsom rätt till årlig löneöversyn, ersättning för övertidsarbete, ersättning för jour och beredskap och föräldralön.

  Kollektivavtalet är bindande för både arbetsgivaren som arbetstagarna vad avser rättigheter och skyldigheter. Av kollektivavtalen framgår om det går att avtala om annat i enskilt anställningsavtal.

  Din arbetsgivare har en skyldighet att informera dig om de har ett kollektivavtal och i så fall vilket. Det ska stå i ditt anställningsavtal. På så sätt vet du vad som gäller i din anställning. Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal behöver du särskilt tänka på vad som ska regleras i ditt anställningsavtal.

 • När du och arbetsgivaren skriver på ett anställningsavtal är det ett bindande avtal mellan två parter – dig och din arbetsgivare. Det är därför viktigt att du är medveten om vad du skriver på. Ett ingånget avtal gäller. Anställningsavtal kan vara muntliga eller skriftliga, men skriftliga avtal är att föredra för att slippa att hamna i en ord-mot-ord-situation ifall det skulle uppstå oklarheter kring detaljer i avtalet eller i frågan om det överhuvudtaget träffats ett anställningsavtal. Anställningsavtalet ska innehålla de villkor som du och arbetsgivaren kommit överens om ska gälla för din anställning. Vilka villkor avtalet ska innehålla beror på om det finns kollektivavtal eller inte på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal behöver du främst komma överens med arbetsgivaren om lön, anställningsform, sysselsättningsgrad och vilken arbetstidsförläggning som gäller.

  Om arbetsgivaren saknar ett kollektivavtal behöver du fundera extra på vad som måste regleras iditt anställningsavtal. Innan du ger dig in i förhandlingen med arbetsgivaren, tänk noga igenomvilka villkor som är viktiga för dig.Pensionsavsättning och försäkringar kanvara särskilt viktigt. Kom också ihåg att det som arbetsgivaren ensidigt erbjuder dig som till exempel bonus enligt företagspolicy, kan arbetsgivaren också återta om villkoret inte finns tydligt inskrivet i ditt anställningsavtal. Kontakta gärna oss för rådgivning i dessa situationer.

  Skriv inte under ett anställningsavtal innan du haft tid att läsa igenom det ordentligt i lugn och ro. Är det något som är oklart och som eventuellt kan tolkas på olika sätt, ställ frågor och red ut vad som gäller innan du skriver under.

  Detta bör ett anställningsavtal innehålla:

  Parter Tillträdesdag och arbetsplats Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller titel Anställningsform Arbetstid/övertidsarbete/övertidsersättning Lön/pension/försäkringar Övriga förmåner Semester Kollektivavtal

  Arbetsgivaren är skyldig enligt 6 c § LAS att lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Sådan information ska lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna information.

Villkor för din anställning

 • Det finns ett flertal lagar som reglerar vad som gäller i din anställning. Några exempel är Lagen om anställningsskydd (LAS), Semesterlagen och Föräldraledighetslagen. Den arbetsrättsliga lagstiftningen är till skydd för dig som arbetstagare. Det innebär att lagen är tvingande till din fördel. Det går att komma överens om bättre villkor än lagens, men överenskommelser som inskränker rättigheterna enligt lagen är ogiltiga.

  En bestämmelse i lagen kan vara semidispositiv.Det betyder att man kan avtala om annat i kollektivavtal. Ibland får man även göra avsteg i det enskilda anställningsavtalet. Då gäller istället det man har avtalat.

 • Kollektivavtalär ett avtal mellan en facklig organisation och en arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare om lön och andra anställningsvillkor. Kollektivavtalen är ettkomplement till lagstiftningen och innehåller båderegler omsådant som det inte finns lagstiftat om och sådant som man vill kunna hantera på ett annat sätt än vad lagen säger. Dessutom ger kollektivavtalenden fackliga organisationenen partsställning och därmed arbetsgivaren en utökad förhandlingsskyldighet.

  Genom kollektivavtalen garanteras du som arbetstagare ofta villkor som är bättre än lagens. Det kan vara bättre semestervillkor, bättre försäkringsvillkor, bättre ersättning vid sjukdom och bättre pension. De flesta kollektivavtal ger också rättigheter som överhuvudtaget inte finns reglerade i lagsom rätt till årlig löneöversyn, ersättning för övertidsarbete, ersättning för jour och beredskap och föräldralön.

  Kollektivavtalet är bindande för både arbetsgivaren som arbetstagarna vad avser rättigheter och skyldigheter. Av kollektivavtalen framgår om det går att avtala om annat i enskilt anställningsavtal.

  Din arbetsgivare har en skyldighet att informera dig om de har ett kollektivavtal och i så fall vilket. Det ska stå i ditt anställningsavtal. På så sätt vet du vad som gäller i din anställning. Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal behöver du särskilt tänka på vad som ska regleras i ditt anställningsavtal.

 • När du och arbetsgivaren skriver på ett anställningsavtal är det ett bindande avtal mellan två parter – dig och din arbetsgivare. Det är därför viktigt att du är medveten om vad du skriver på. Ett ingånget avtal gäller. Anställningsavtal kan vara muntliga eller skriftliga, men skriftliga avtal är att föredra för att slippa att hamna i en ord-mot-ord-situation ifall det skulle uppstå oklarheter kring detaljer i avtalet eller i frågan om det överhuvudtaget träffats ett anställningsavtal. Anställningsavtalet ska innehålla de villkor som du och arbetsgivaren kommit överens om ska gälla för din anställning. Vilka villkor avtalet ska innehålla beror på om det finns kollektivavtal eller inte på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal behöver du främst komma överens med arbetsgivaren om lön, anställningsform, sysselsättningsgrad och vilken arbetstidsförläggning som gäller.

  Om arbetsgivaren saknar ett kollektivavtal behöver du fundera extra på vad som måste regleras iditt anställningsavtal. Innan du ger dig in i förhandlingen med arbetsgivaren, tänk noga igenomvilka villkor som är viktiga för dig.Pensionsavsättning och försäkringar kanvara särskilt viktigt. Kom också ihåg att det som arbetsgivaren ensidigt erbjuder dig som till exempel bonus enligt företagspolicy, kan arbetsgivaren också återta om villkoret inte finns tydligt inskrivet i ditt anställningsavtal. Kontakta gärna oss för rådgivning i dessa situationer.

  Skriv inte under ett anställningsavtal innan du haft tid att läsa igenom det ordentligt i lugn och ro. Är det något som är oklart och som eventuellt kan tolkas på olika sätt, ställ frågor och red ut vad som gäller innan du skriver under.

  Detta bör ett anställningsavtal innehålla:

  Parter Tillträdesdag och arbetsplats Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller titel Anställningsform Arbetstid/övertidsarbete/övertidsersättning Lön/pension/försäkringar Övriga förmåner Semester Kollektivavtal

  Arbetsgivaren är skyldig enligt 6 c § LAS att lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Sådan information ska lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna information.

Vad gäller för just min anställning?

Det finns flera olika anställningsformer. Reglerna varierar om du har till exempel ett vikariat eller säsongsanställning. Vi hjälper dig reda ut begreppen kring de vanligaste anställningsformerna.

Vad gäller för just min anställning?

Det finns flera olika anställningsformer. Reglerna varierar om du har till exempel ett vikariat eller säsongsanställning. Vi hjälper dig reda ut begreppen kring de vanligaste anställningsformerna.

Vill du ha lönerådgivning?

Lönestatistik kan vara svår att tolka och det finns många sanningar bakom siffrorna. När du ringer till SSR Direkt får du hjälp av en ombudsman som tar fram rätt siffror och som diskuterar löneförhandling med dig. 

Lönerådgivningen är kostnadsfri för alla förbundets medlemmar.

Vill du ha lönerådgivning?

Lönestatistik kan vara svår att tolka och det finns många sanningar bakom siffrorna. När du ringer till SSR Direkt får du hjälp av en ombudsman som tar fram rätt siffror och som diskuterar löneförhandling med dig. 

Lönerådgivningen är kostnadsfri för alla förbundets medlemmar.

Har du lagom lön? Jämför själv.

Om du har koll på löneläget så har du en starkare position vid löneförhandlingen.

Här kan du enkelt jämföra din lön – och få bra tips på hur du höjer den.

Har du lagom lön? Jämför själv.

Om du har koll på löneläget så har du en starkare position vid löneförhandlingen.

Här kan du enkelt jämföra din lön – och få bra tips på hur du höjer den.