Om olyckan är framme

Har du gjort illa dig på jobbet kan du ha rätt till ekonomiskt stöd. Vi hjälper dig reda ut begreppen kring arbetsskador.

Ibland händer olyckor som påverkar din hälsa på ett eller annat vis. Om de gör det i samband med arbete kan det klassas som en arbetsskada och då kan du ha rätt till extra ersättningar och stöd. 

En arbetsskada kan vara ett olycksfall i arbetet eller på väg till eller från arbetet. En arbetsskada kan också vara annan skadlig inverkan i arbetet och i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt, som exempelvis psykisk sjukdom och smitta.

En skada som uppstått till följd av företagsnedläggelse, bristande uppskattning, vantrivsel med arbetsuppgifterna eller arbetskamraterna eller liknande anses inte vara en arbetsskada.

Anmäla en arbetsskada

Den som skadar sig i arbetet ska genast meddela det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan och meddela skyddsombudet. Anmälan görs lättast på portalen anmalarbetsskada.se. Arbetstagaren bör även anmäla skadan till AFA Försäkring. Den som studerar ska informera skolan som då anmäler skadan till Försäkringskassan. Den som är egenföretagare anmäler själv skadan till Försäkringskassan.

Försäkringskassan ska alltid skicka en kopia av arbetsskadeanmälan till Arbetsmiljöverket, som ansvarar för den svenska arbetsmiljö- och arbetsskadestatistiken. 

Ansöka om ersättning för arbetsskada

Det är den som blivit skadad i arbetet som kan ansöka om ersättning. Om du anser att du råkat ut för en olycka som gett dig en arbetsskada och vill ansöka om ersättning behöver du lämna en skriftlig beskrivning av det som inträffat, eventuella vittnesuppgifter, samt ett läkarintyg som beskriver din medicinska status och hur den påverkar din arbetsförmåga.

Om du anser att arbetsskadan är förorsakad av arbetsmiljön behöver en arbetsmiljöutredning göras. Då behöver du, förutom en dokumentationen ovan, komplettera med vittnesuppgifter, protokoll från skyddsarbete, företagshälsovårdsinsatser, arbetsmiljöinspektioner, andra dokumenterade hälsorisker på arbetsplatsen eller annat tillgängligt material som kan styrka ditt fall.

Lagstadgad ersättning

Ansökan skickas till Försäkringskassan och du kan ansöka om sjukpenning, förlängd sjukpenning, sjukersättning och livränta. 

Kollektivavtalad ersättning

De flesta anställda har en kollektivavtalad försäkring och du kan ansöka om ersättning hos AFA Försäkring både för tidigare och kommande inkomstförluster, kostnader, sveda och värk, lyte och men, rehabilitering och andra olägenheter eller merkostnader i samband med arbetsskadan. 

Läs även

Rådgivning för medlemmar

Vill du prata med oss ringer du 08-617 44 00.
Vi har öppet vardagar 08:00 – 17:00.

Läs mer

Kollektivavtalen reglerar rättigheter och skyldigheter

Vet du vilka regler som gäller på ditt jobb? Kollektivavtalen ser till att du har samma rättigheter och förmåner som dina kollegor.

Läs mer

Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer