Verktyg i arbetet mot sexuella trakasserier

En skärm fylld med orden #metoo.

Det finns redan en mängd bra verktyg för att arbeta mot sexuella trakasserier. Här hittar du hela verktygslådan.

Akademikerförbundet SSR har medlemmar i alla sektorer över hela arbetsmarknaden. Fackligt förtroendevalda finns inte alltid på alla arbetsplatser, men via samarbeten lokalt och centralt kan vi alla bidra till förändring på olika sätt. För att lyckas extra bra med samverkan kring arbetsmiljöfrågor har särskilda organisationer bildats där både fack och arbetsgivarorganisationer finns representerade. Det gör att de verktyg som tagits fram där redan är förhandlade och klara, alltså redan godkända av samtliga parter. Det ska utnyttjas! 

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv är den organisation som servar kommuner, landsting och regioner med verktyg för en bättre arbetsmiljö. De lyfter fram nya arbetsmiljöföreskriften OSA för att synliggöra sexuella trakasserier som en form av mobbning. Men föreskriften fungerar i det här sammanhanget också som ett bra sätt att lyfta #metoo och skapa tryggare arbetsplatser. De har många stöd och tips för hur man kan förebygga och hantera sexuella trakasserier

Prevent

Prevent är organisationen för dig som är verksam i privat sektor. Deras välbesökta seminarium den 7 december om sexuella trakasserier och hur det kan förebyggas filmades och finns tillgängligt online.  Prevent har också specifikt riktat in sig på det förebyggande arbetet. Men även kopplat ihop sambandet mellan kränkningar och en rå jargong. Sexuella trakasserier kommer sällan helt ensamma. 

Partsrådet

Partsrådet är motsvarande organisation för staten, det vill säga Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna. Här verkar Akademikerförbundet SSR inom parten Saco-S. 

Självklart kan alla verktyg lyftas fram och användas i andra delar av arbetsmarknaden också. Inloggning krävs inte, allt ligger öppet för ökad användning och tillgänglighet.