Konferenser på lika villkor

En kvinna pekar mot en power point.

En god tillgänglighet innebär också att utbildnings- och konferenslokaler setts över ur tillgänglighetssynpunkt. Har inte det skett finns risken att personer med funktionsnedsättningar inte kan delta på lika villkor som övriga kollegor.

För att medarbetare och andra deltagare ska ha likvärdiga möjligheter att tillgodogöra sig den information och utbildning som arbetsgivaren tillhandahåller behöver lokalerna och omständigheterna kring arrangemang ses över. Redan när arbetsgivaren bokar konferenslokaler bör hen ställa krav på att lokalerna ska kunna användas av personer med funktionsnedsättningar. Det kan innebära saker som hörselslinga och ramper.

I inbjudan eller på anmälningsblanketten bör arbetsgivaren fråga om deltagarna har särskilda behov av eller önskemål om teckentolkning, syntolkning, teleslinga, specialkost eller konferensdokumentation i alternativa format. Så långt det är möjligt bör dessa tjänster erbjudas. I samma inbjudan kan arbetsgivaren passa på att framföra en allmän policy om att undvika allergiframkallande dofter, som parfym.

Planera för paus

Själva programmet eller föreläsningen bör organiseras så att pauser läggs vid lämpliga tidpunkter. Ett riktmärke kan vara att ta en kort paus efter trekvart. Att tiderna hålls är viktigt eftersom många personer med funktionsnedsättningar behöver planera till exempel transporter till och från evenemang, samt medicinering som är kopplad till matintag.

Om behovet uppstår bör arbetsgivaren anpassa presentationer så att de är lättare att uppfatta. Det kan handla om större text, lättläst svenska, uppläsning av text på OH-bild eller kopior på presentationen. Det kan också vara fråga om att föreläsaren talar långsamt och tydligt, och använder mikrofoner eller talslingor vid behov. Mer information hittar du under rubriken Kommunikation som når fram.

Läs även

Kommunikation som når fram

Bra kommunikation handlar lika mycket om vad du säger som hur du säger det. En viktig del i att skapa ett samhälle med lika villkor är att se till att alla kan förstå och ta till sig arbetsgivarens information – både internt och externt.

Läs mer

För öppnare arbetsplatser

Frågor om hbtqi och heteronormativitet handlar om mänskliga rättigheter och respekt för individen. Dina förutsättningar för ett bra och utvecklande arbetsliv ska inte begränsas av fördomar och stereotyper.

Läs mer

Facklig rådgivning för medlemmar

Svar Direkt är snabbaste vägen till svar på dina frågor. Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. 

Läs mer