Satsa på dig själv

Tre glada kollegor tittar in i kameran.

Att starta eget kan ibland kräva all din tid och energi. Som anställd har du möjligheten att ta tjänstledigt från ditt nuvarande jobb för att få din egen verksamhet på fötter.

Som anställd har du rätt till hel ledighet under högst sex månader för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet. Detta regleras i lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Verksamheten får inte konkurrera med arbetsgivarens och ledigheten får inte orsaka någon större olägenhet för arbetsgivarens verksamhet.

Hur gör man?

För att ha rätt till denna slags tjänstledighet ska du ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Om du vill utnyttja denna rätt ska du anmäla det till din arbetsgivare minst tre månader före ledighetens början, och du ska då även anmäla hur länge ledigheten ska pågå.

Om du vill återgå till din anställning så har du rätt att återuppta ditt arbete i samma omfattning som tidigare. Du ska anmäla din återgång så snart som möjligt till din arbetsgivare, och denne har rätt att skjuta på återgången i högst en månad.

Läs även

Fackförbundet för dig med eget företag

Det är mycket du förväntas kunna som egenföretagare. För att kunna konkurrera på marknaden måste du och ditt företag ständigt utvecklas, så varför inte göra det lättare och billigare för dig?

Läs mer

Juridisk rådgivning – förmån för egenföretagare

Går du vilse i det juridiska? Som egenföretagarmedlem så ingår en juristförsäkring som du kan ha nytta av när du driver din verksamhet framåt.

Läs mer