Knäck ohälsan

Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb. Därför lanserade Akademikerförbundet SSR under våren 2016 kampanjen Knäck ohälsan.

Folkhälsan i Sverige har utvecklas positivt för befolkningen som helhet, enligt Folkhälsomyndigheten. Samtidigt ser vi ökande sjuktal och eskalerande kostnader, inte minst för den psykiska ohälsan. Vi ser larmrapporter om hög personalomsättning och ett arbetsliv som gör många människor sjuka. Ohälsan är inte bara är ett problem för individen som drabbas. Den är också olönsam för arbetsgivarna. Och för samhället i stort.

Kampanjen Knäck ohälsan belyste de problem som finns på våra arbetsplatser, i våra system och i samhället i stort. Men också vad vi kan göra för att förebygga att folk blir sjuka från första början – att knäcka ohälsan innan den knäcker oss. 

Under fliken Knäck ohälsan hittar du mer information om sjukskrivningar, våra förslag, friskfaktorer och inte minst allt vi gjorde under kampanjveckan.