Ansvarig utgivare

Denna webbplats har utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv.

Databasens namn: akademssr.se

Tillhandahållare: Akademikerförbundet SSR

Utgivningsbevisnummer: 2018-322

Ansvarig utgivare: Cecilia Sandahl