Ansvarig utgivare

Denna webbplats har utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv. Ansvarig utgivare är kommunikationschef Margareta Bosved.

Databasens namn: akademssr.se

Tillhandahållare: Akademikerförbundet SSR

Utgivningsbevisnummer: 2018-322

Ansvarig utgivare: Margareta Bosved, 08-617 44 87.