Distriktsföreningar

Akademikerförbundet SSR:s distriktsföreningar samlar alla yrkesverksamma medlemmar i det geografiska område de har sin arbetsplats förlagd.

Distriktsföreningar

Förbundet är geografiskt indelat i 27 distriktsföreningar från norr till söder. Distriktsföreningarna arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan utifrån de beslut som fattas av förbundsstyrelsen och ordförandekonferensen. De har också till uppgift att aktivt kommunicera sitt arbete med medlemmarna. Distriktsföreningarna har en viktig demokratisk funktion i det att de utgör valkretsar när kongressombuden och delegaterna till förhandlingsråden ska utses.

Distriktsföreningarna har dock ingen partsställning dvs de förhandlar inte med arbetsgivare för våra medlemmar. Detta sköts av lokalföreningarna eller ombudspersoner på förbundskansliet.

Som medlem blir du automatiskt medlem i den distriktsförening där din arbetsplats ligger. För dig som är arbetssökande eller pensionär avgörs distriktstillhörighet istället utifrån din bostadsadress. Studenter och medlemmar som arbetar utomlands tillhör ingen distriktsförening. 

Distriktsföreningarnas styrelser utses på årsmöten och väljs för ett år i taget. Som medlem har du rätt att nominera, kandidera och rösta. Använd den rätten!

Vill du engagera dig i din distriktsförening? Ta då kontakt med ordföranden i ditt distrikt! Du hittar kontaktuppgifter nedan. 

Distriktsföreningar