Distriktsföreningar

Akademikerförbundet SSR:s distriktsföreningar samlar alla medlemmar i ett avgränsat geografiskt område.

Distriktsföreningar

Förbundet är geografiskt indelat i 27 distriktsföreningar från norr till söder. Distriktsföreningarna arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan utifrån de beslut som fattas av förbundsstyrelsen och ordförandekonferensen. De har också till uppgift att aktivt kommunicera sitt arbete med medlemmarna. Distriktsföreningarna har en viktig demokratisk funktion i det att de utgör valkretsar när kongressombuden och delegaterna till förhandlingsråden ska utses.

Som medlem blir du automatiskt medlem i den distriktsförening där din arbetsplats ligger. För dig som är arbetssökande eller pensionär avgörs distriktstillhörighet istället utifrån din bostadsadress. Studenter och medlemmar som arbetar utomlands tillhör ingen distriktsförening. 

Distriktsföreningarnas styrelser utses på årsmöten och väljs för ett år i taget. Som medlem har du rätt att nominera, kandidera och rösta.

Distriktsföreningar

Distriktsföreningar

Läs även

Bred och stark organisation

Som medlem i vårt förbund är du garanterad starkt inflytande och representation genom en rad olika demokratiska organ på nationell, distrikts- och lokal nivå.

Läs mer

Facklig rådgivning för medlemmar

Vill du prata med oss ringer du 08-617 44 00.
Vi har öppet vardagar 08:00 – 17:00.

Läs mer