Allt om löneförhandlingen

Att förbereda sig väl inför löneförhandlingen sätter ribban för din ekonomiska framtid. Vet du vilka faktorer som påverkar din lön? Vet du vad din kunskap och dina erfarenheter egentligen är värda?

Vad som är rätt lön kan variera. Den individuella lönesättningen har lett till en positiv löneutveckling i de flesta yrken. Ingångslönen kan dock variera med flera tusen kronor beroende på arbetsgivare, var i landet och inom vilken sektor du söker jobb. Därför är det viktigt att du förbereder dig väl innan du förhandlar din lön.

  Vägar till högre lön

  Du som är medlem kan ta fram detaljerad lönestatistik i Saco Lönesök. Tänk på att lönerna i statistiken är historiska – de är alltså inte rekommendationer för ny lön.

  Som medlem kan du också få personlig lönerådgivning.

  • Varje gång du byter arbetsgivare, arbetsuppgifter, befattning eller överhuvudtaget står inför en förändrad arbetssituation kan du begära en löneförhandling. Det är särskilt viktigt om du inte ingår i de årliga revisionerna som till exempel vid ett vikariat (ibland av arbetsgivare kallat projektanställningar). Största möjligheten att påverka din lön har du när du erbjuds ett nytt jobb hos en ny arbetsgivare.

   Effekten av den lön och de villkor du förhandlar dig till är betydande eftersom den utgör grunden för både fortsatt löneutveckling och framtida pensionsnivå. Det kan hända att du får en fråga under anställningsintervjun om vilken lön du tänkt begära. Försök att inte besvara den frågan förrän du blivit erbjuden tjänsten. Då ökar du dina möjligheter att få den lön du är värd. Det kan vara så att du under intervjun får information som är relevant för din kommande lönediskussion.

  • Resultatet av en förhandling kan sägas bero till 70 procent på förberedelser och till 30 procent på själva förhandlingstillfället. Att du förbereder dig innan du går in i en förhandling är därför av högsta prioritet. Studera lönestatistik och ring SSR Direkt eller studentombudsmannen. Fundera sedan ut dina starka sidor och öva in argument.

   Bestäm dig för ditt mål med diskussionen och lägg sedan på 1 000-1 500 kronor i prutmån. Bestäm dig för en smärtgräns; vilken lön får dig att tacka nej till jobbet? När du sitter i förhandlingstillfället är det viktigt att du inte drar samtliga argument på en gång, utan sparar några ess i skjortärmen. Våga stå på dig och kom ihåg att du inte behöver acceptera första budet eller skriva på vid samma tillfälle.

  • Fundera på vilken lön och vilka förmåner du ska begära. Det ideala förhandlingsläget har du när du blivit erbjuden tjänsten. Tjänstens innehåll och din kompetens utgör en unik kombination som du är ensam om att ha. Det är den arbetsgivaren ska betala för. Det är bra att sätta upp ett konkret mål för vad du vill ha i lön. När du sedan förhandlar kan du begära något mer. På så sätt har du en prutmån. Bestäm också i förväg vilken lön som är den lägsta du kan tänka dig. Kontakta oss om du behöver råd inför din löneförhandling. Du kan även kontakta de fackliga förtroendevalda på arbetsplatsen för att få reda på löneläget.

  • Som medlem kan du ta del av lönestatistik på Saco Lönesök. Inloggningsuppgifterna består av ditt personnummer och ditt medlemsnummer (som du hittar på baksidan av medlemstidningen Akademikern). Observera att all statistik är historia i löneutvecklingen, kontakta därför alltid SSR Direkt för att få lönerådgivning utifrån det rådande läget.

  • De rekommenderade ingångslönerna ligger på en nivå som är rimlig om du har en akademisk examen. Dock är det viktigt att vara medveten om att rekommendationerna är generella siffror och att lönenivåerna skiljer sig åt beroende på arbetsplats, sektor, tjänstens kvalifikationsgrad och var i landet du arbetar. Lönerna kan ofta vara högre i små kommuner och i de städer där det inte finns universitet eller högskolor. Anledningen är att utbudet på kvalificerad personal är mindre.

   Ibland vill arbetsgivare förhandla bort övertidsersättningen mot högre grundlön eller längre semester, ett erbjudande som vid första anblicken kan vara väldigt lockande. Men den som aldrig jobbat på arbetsplatsen kan omöjligt veta hur arbetsbelastningen ser ut, och då är det vanskligt att förhandla bort rätten till övertidsersättning. Rekommendationerna är att inte göra det från början, utan snarare i en omförhandling efter ett år eller två – och då lämpligast i samband med ett löne- och utvecklingssamtal.

  • När du löneförhandlar är det viktigt att vara saklig och lägga fram relevanta argument. De argument som du kan använda dig av består av:

   Ansvar och befogenheter

   Här utgår du i argumentationen från själva tjänsten och dess innehåll. Vilka arbetsuppgifter ingår i tjänsten, hur mycket ansvar får du? Är du ensam med arbetsuppgifterna eller finns det arbetskamrater som du delar dem med?

   ”Jag har förstått det som att jag självständigt kommer att ansvara för utredningar, budget, utvecklingsarbete och personal inom ramen för min tjänst. Med det i åtanke anser jag…”

   Erfarenheter och kunskap

   Det handlar om vilka resurser du har och varför du kan utföra ett bra arbete. Vilka utbildningar har du som är relevanta för arbetet? Vilka erfarenheter har du som bidrar till att du kan utföra jobbet väl? Du kan ha specifika yrkeskunskaper, tidigare erfarenhet från arbetsområdet, språk- eller datorkunskaper som gör dig extra värdefull som arbetskraft.

   ”I denna roll kommer jag att använda mig av mitt nätverk inom…i kombination med min akademiska kompetens i form av…och erfarenhet inom….Därför tänker jag att det känns rimligt att…”

   Resultat

   Om du arbetat för företaget/organisationen tidigare kan du hänvisa till de resultat du uppnått. Om du haft ett vikariat eller en praktik och nu har sökt en tillsvidaretjänst på samma arbetsplats, tala om vad du har bidragit med till verksamheten. Dessutom behöver du ingen introduktion, vilket minskar kostnaderna för arbetsgivaren. Tjänstens innehåll och din kompetens utgör en kombination som du är ensam om att ha. Se till att din förhandling handlar om detta.

   ”Jag kommer att kunna sänka kostnaderna genom…vilket jag redan visat i mina erfarenheter från…Jag kommer att kunna bidra till att utveckla och effektivisera verksamheten genom mina kunskaper inom…och erfarenheter från…Om vi tar med detta i åtanke tänker jag mig…”

   I en löneförhandling ett år senare:

   ”Sedan vår senaste löneförhandling har jag höjt min kompetens genom att…/sänkt kostnaderna för…/effektiviserat/förbättrat verksamheten genom att…”

   Att tänka på under diskussionen:

   • Diskutera din lön öga mot öga med arbetsgivaren. Det är alltid lättare att påverka en människa i ett personligt möte.
   • Ange löneanspråk efter ansvar och befogenheter, erfarenheter och kunskap och eventuellt tidigare resultat på arbetsplatsen.
   • När du förhandlar din lön, lägg på en prutmån mot bakgrund av din tänkta mållön.
   • Låt arbetsgivaren ange sitt bud först så riskerar du inte att lägga dig för lågt.
   • Förhandla in innevarande årets lön. Det innebär att du i förhandlingen om din lön ska ta med i diskussionen att lönen inte ska revideras upp i samband med lönerevisionen. På detta sätt undviker du att lönerevisionen blir ett argument för en lägre lön vilken ändå inte revideras särskilt mycket med tanke på att du är nyanställd (lönen förutsätts vara rätt).
   • Bolla över lönefrågan minst två gånger till arbetsgivaren.
   • Om arbetsgivaren inte vill diskutera högre grundlön, ange andra förmåner som kan vara av värde för dig, som semesterdagar och arbetstid.
   • Lönetillägg som beror på att du arbetar obekväm arbetstid (jour, beredskap och liknande) ska inte räknas in i grundlönen.
   • Om anställningen är ett vikariat diskutera huruvida en ny diskussion angående lön ska föras om vikariatet förlängs eller övergår i en tillsvidareanställning.
   • Om du inte är nöjd med arbetsgivarens slutgiltiga förslag, be att få återkomma.
   • Repetera vad du och arbetsgivaren kommit överrens om innan ni avslutar diskussionen. Be om att få ditt anställningsavtal innan du påbörjar anställningen.

   Att tänka på efter diskussionen:

   • Lön och förmåner som inte finns i kollektivavtalet ska framgå av ditt anställningsavtal.
   • Varje gång du byter arbetsgivare, arbetsuppgifter, befattning eller står inför en förändrad arbetssituation kan du begära en löneförhandling. Om du är missnöjd över din lön fundera över nästa strategiska tillfälle du kan ta en lönediskussion.
   • Läs igenom anställningsavtalet så att det ni kommit överens om står nedskrivet.
   • Påbörja inte din anställning innan du fått ett skriftligt anställningsavtal.

   Kom ihåg:

   • Som akademiker är du en tillgång på arbetsmarknaden och många gånger en förutsättning för att kvalificerat arbete ska kunna utföras.
   • Du har investerat tid och pengar i en akademisk utbildning som måste kosta även för arbetsgivaren. Kräv den lön du är värd.
   • Ju fler som kräver rättvisa löner, desto lättare för hela gruppen att få en bra lönebild och en bra löneutveckling.
   • Om du är kvinna och/eller söker jobb inom ett kvinnodominerat yrke, ska du vara extra uppmärksam på att du får en rättvis lön.
   • Skriv aldrig under ett avtal om du är osäker på vad som gäller! Ta kontakt med SSR Direkt så får du svar på dina frågor.
   • Kontrollera alltid vilket kollektivavtal som gäller och be att få tillgång till detta. Om kollektivavtal inte finns, se till att skriva in dina rättigheter i ditt personliga anställningsavtal.
   • Kontakta en lokal representant för Akademikerförbundet SSR för att diskutera löneläget för den aktuella tjänsten. Facklig företrädare brukar anges i platsannonser.

   Tips! Du kan boka en rådgivning inför din löneförhandling med din Studentombudsman. Kontakta SSR Direkt om du vill få information om löneläget på din framtida arbetsplats eller vill prata om avtal eller arbetsrätt. Du har även tillgång till Sveriges bästa sökverktyg för akademikerlöner – Saco Lönesök.

  • Vi anser att lön ska sättas med hänsyn till utbildningsinvesteringar, kunskap och kompetens, ansvar, prestation och engagemang. Lönerna påverkas även av tillgång och efterfrågan på den specifika kompetensen. Lönen ska inte vara godtycklig utan följa bestämda principer som gör det möjligt att påverka sin egen lön.

   Genom individuell lönesättning grundad på en lokalt välgenomtänkt lönepolitik blir det möjligt att sätta lön som påverkar kvalitet och verksamhetsutveckling. Att lönen blir bra och marknadsmässig är viktigt eftersom det underlättar din framtida löneutveckling och även leder till ett högre löneläge för hela yrkeskåren. Du ska förhandla med en chef som har befogenheter att bestämma din lön.

   Akademikerförbundet SSR:s lönepolitik i sammanfattning:

   • Lönen ska vara individuell
   • Den enskildes lön ska bygga på en tydlig och välkänd lönepolitik
   • Utbildning, kunskap och kompetens ska löna sig
   • Löneprinciperna ska vara lika för alla
   • Lönen får inte vara diskriminerande

  Vill du veta mer?

  Är du nyfiken på medlemskapet men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig.