Försäkrad som egenföretagare

När du är din egen chef är det extra viktigt att se till att du har det skydd som andra har automatiskt via sin arbetsgivare. Vi hjälper dig med en bra försäkringslösning.

Äldre glad herre talar i mobiltelefonen.

Att driva ett eget företag innebär, i regel, att du inte omfattas av några kollektivavtal. Detta medför att det enda försäkringsskydd du har är det som försäkringskassan ger. Du har heller inga pensionsavsättningar förutom det allmänna och inte heller något kompletterande liv- eller sjukförsäkringsskydd, som många kollektivavtal ger.

För de egenföretagarmedlemmar som kan omfattas, har vi lagt in en omfattande och mycket förmånlig företagsförsäkring, som inkluderar en patientförsäkring, samt en bra och prisvärd liv- och olycksfalllsförsäkring, motsvarande en TGL-försäkring för anställda, i serviceavgiften. 

Hur gör jag för att omfattas av de kollektiva försäkringarna?

Du kontaktar medlemsregistret, 08-617 44 00, knappval 5, och omregistrerar dig till egenföretagarmedlem på hel- eller deltid. Så fort du har fått en bekräftelse omfattas du av våra försäkringar så länge du uppfyller försäkringsvillkoren.

Vid tveksamhet, förändringar eller frågor, kontakta medlemsregistret.

Den avgift du betalar som egenföretagarmedlem består av tre delar: En rabatterad medlemsavgift, serviceavgift inklusive moms, och eventuell avgift till a-kassa. Serviceavgiften är avdragsgill i företaget. Serviceavgiften är lägre för dig som har en verksamhet som inte omfattas av de kollektiva försäkringarna.

Den kollektiva företagsförsäkringen

Vem omfattas av den kollektiva företagsförsäkringen?

Företagsförsäkringen gäller för medlemmar i Akademikerförbundet SSR som bedriver verksamhet i egen regi och är registrerade som egenföretagarmedlemmar på hel- eller deltid. I vissa delar gäller försäkringen för personal anställd i företaget. Försäkringsgivare är Trygg Hansa. Försäkringen omfattar såväl dig som driver aktiebolag som dig som driver enskild firma.

Verksamhet som omfattas av företagsförsäkringen

De verksamhetstyper som omfattas är bland annat handledning, utbildning, verksamhets- och organisationsutveckling, grupp-, personal- och ledarutveckling, terapeutisk och kurativ verksamhet med behandling och rehabilitering som exempelvis psykoterapeuter, arbetsmiljökonsultation, rekrytering, utredning och administration. Medlemmar som hyr ut sig själva som konsulter, dock med vissa begränsningar, se nedan.

Företagsförsäkringens omfattning

 • Ansvarsförsäkring: allmänt ansvar och produktansvar upp till tio miljoner kronor.
 • Patientförsäkring: försäkringsbeloppet är 1 000 basbelopp per skada, dock högst 200 basbelopp per patient.
 • Rättsskyddsförsäkring: Vid tvist fem basbelopp, vid skattemål 100 000 kronor.
 • Vidare ingår: Brand-, vattenskade- och inbrottsförsäkring, glasförsäkring, avbrottsförsäkring, maskinförsäkring, ren förmögenhetsskada, särskilda skadehändelser, förmögenhetsbrottsförsäkring, överfallsskydd, krisförsäkring och tjänstereseförsäkring.

För detaljerad information, se Trygg Hansas försäkringsbrev.

Den kollektiva företagsförsäkringen omfattar inte följande verksamheter

 • Konsultverksamhet inom juridik, teknik, ekonomi eller IT-området.
 • Tillverkning, bearbetning och reparation.
 • Inköp, lagerhållning och försäljning.
 • Uthyrning av såväl personal som lös och eller fast egendom.

Följande företag omfattas inte av den kollektiva försäkringen

 1. Företag i vilken aktiv delägare inte är medlem i Akademikerförbundet SSR
 2. Företag i vilken aktiv delägare är medlem men inte tecknat  den kollektiva företagsförsäkringen
 3. Företag vars omsättning överstiger fem miljoner kronor

Medlemmar som inte kan omfattas av den kollektiva företagsförsäkringen kan få rabatt på andra företagsförsäkringar, genom att kontakta Akademikerförsäkring.

Fullständig information om försäkringsvillkor kan erhållas genom vår försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring.

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs till Trygg Hansa 077-11 11 500 under kontorstid eller på www.trygghansa.se/foretag/anmal-en-skada

Det är viktigt att du anger försäkringsnummer 25-130 81 71 och att du omfattas av en kollektiv försäkring via Akademikerförbundet SSR. Akut skada kan även anmälas efter kontorstid till skadejouren. Inbrott och rån skall alltid anmälas till Polisen.

Intyg till uppdragsgivare.

Om du behöver ett intyg över att du omfattas av vår kollektiva företagsförsäkring kontaktar du Medlemsservice.

Rådgivning

Vill du ha rådgivning om våra kollektiva försäkringar för egenföretagare? Ring specialisterna på Akademikerförsäkring 08-545 877 63 eller mejla egenforetagare@akademikerforsakring.se       

Kollektiv liv- och olycksfallsförsäkring    

Olycksfallsförsäkringen är på 20 pbb och livförsäkringen på 6 pbb. Skador som inträffar fr o m 1 februari 2019 anmäles till Skandia. Skadeanmälan görs på: https://www.akademikerforsakring.se/skadeanmalan/.

Anslutningsvillkor

 • Du står registrerad som egenföretagarmedlem, på hel- eller deltid, hos Akademikerförbundet SSR.
 • Du är fullt arbetsför, det vill säga inte är sjukskriven eller uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning.    
 • Du är inte äldre än 65 år.

Har du frågor är du välkommen att ringa våra försäkringsrådgivare på Akademikerförsäkring 08-545 877 63 eller e-post: egenforetagare@akademikerforsakring.se

Juristförsäkring

Som egenföretagarmedlem omfattas du av en mycket förmånlig juristförsäkring. Folksam samarbetar med Familjens Jurist och försäkringen innehåller

 • 15 kostnadsfria timmar med juristkonsultationer per år.
 • Rättsskydd som kan ersätta kostnader för juridiskt ombud.
 • Skydd vid ID-stöld. 
 • Må-bra rådgivning av socionom, ekonom eller psykolog.

Du kan läsa mer om juristförsäkringen på den här sidan juristförsäkring.

Övriga försäkringar

Som egenföretagare är det viktigt att du ser över behovet av övriga försäkringar regelbundet. När det gäller andra försäkringar, som till exempel sjuk-, sjukavbrotts-samt sjukskyddsförsäkring har förbundet ett nära samarbete med Akademikerförsäkring, som är oberoende förmedlare av lösningar från de flesta försäkringsbolag. Kontakta Akademikerförsäkring 08-545 877 63 för mer information.

Har du frågor om våra tjänster för dig som är egenföretagare?

Hör av dig till våra ombudsmän på Egenföretagarservice, tel 08-617 44 00, knappval 4.