Enig riksdag har röstat för legitimation

Annika Strandhäll, socialminister hyllas på legitimationskavalkaden
Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet
Monica Norrman, tidigare utredare Socialstyrelsen
Cecilia Widegren, riksdagsledamot
Thomas Strand, riksdagsledamot
Karin Röding, GD UHR, tidigare statssekreterare U-dep hyllas i efterhand
Vår kampanjtröja på det statsråd som sedan fick ansvar för frågan och föreslog propositionen
Cecilia Widegren och Heike Erkers under riksdagsseminarium om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården

Vägen till legitimation för kuratorer har varit lång, men nu är vi i mål. Här nedan kan du läsa vad som har hänt de senaste åren i frågan. Du hittar även alla relevanta dokument i sakfrågan.

Här nedan ser du lite bilder från vår legitimationskavalkad då vi hyllade de som betytt mest för att legitimation skulle bli verklighet.

2019

Regeringen beslutade om en lagrådsremiss till lagrådet torsdagen den 1 februari.  I lagrådsremissen aviserades ett senareläggande av ikraftträdande med 6 månader till 1 juli 2019. 13 februari svarade lagrådetPropositionen beslutades av regeringen 1 mars och gick då till riksdagen. Socialutskottet beräknas inleda behandling av propositionen 17 april och slutjustera sitt betänkande 15 maj. Betänkandet från Socialutskottet (2017/18:SoU28) trycklovas 30 maj. Riksdagen debatterade frågan i plenum 4 juni. Ett enigt riksdagsbeslut fattades  7 juni. På regeringssammanträdet 14 juni avser regeringen att fatta beslut om en ändring i Högskoleförordningens bilaga 2 där den nya yrkesexamensbeskrivningen för "Hälso- och sjukvårdskurator" införs. Den kommer med all sannolikhet att vara likalydande med UKÄs förslag. 14 maj var det remisstopp på förslaget till ändring i högskoleförordningens bilaga 2 rörande ny yrkesexamen. Vårt remissvar hittar du här.

Under hösten kommer detaljer rörande införandet av legitimation att utredas och beslutas på Socialstyrelsen. Vi bevakar så klart det arbetet. Under hösten kommer även lärosäten att ansöka om att få examensrätt för hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. De lär få besked under vårvintern och första kursstart lär bli 1 september 2019.

På förbundets kongress anordnade vi en legitimationskavalkad där vi tackade de politiker som de senaste åren har varit avgörande för att en legitimation skulle bli verklighet. De hyllade var Göran Hägglund, fd socialminister, Karin Johansson, fd statssekretarere (S-dep), Monica Norrman (fd utredare Socialstyrelsen, Cecilia Widegren (riksdagsledamot), Thomas Strand (riksdagsledamot), Karin Röding (GD UHR, tidigare statssekreterare U-dep), Agneta Karlsson. statssekreterare (s-dep) och Annika Strandhäll, socialminister. Bilder från diplomutdelande hittar du här ovan.

2018

Den 16 mars kom regeringens propositionsförteckning. Där aviserades propositionen till senast 20 mars, dvs i sådan tid att riksdagen kan fatta beslut i frågan före sommaren.

Under 2018 förväntar vi oss en proposition från regeringen under tidig vår samt ett riksdagsbeslut före sommaren.

2017

30 augusti presenterade regeringen i ett pressmeddelande att den föreslår införandet av en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården från och med 1 januari 2019. Legitimationen ska baseras på den nya yrkesexamen på 60 högskolepoäng som också föreslås införas. Dock ska övergångsregler finnas för verksamma kuratorer inom hälso- och sjukvården. Departementspromemorian, där förslaget presenteras, går nu på remiss med remisstopp 29 november 2017. Vill du se vilka som är remissinstanser hittar du dem här. Förbundets remissvar finns här.

4 maj skickade regeringen ut UKÄs utredningremiss. 89 remissinstanser får den direkt varav Akademikerförbundet SSR är en.  Sista remissdatum är 6 september 2017.

9 mars beslutade regeringen att ge uppdrag till Socialstyrelsen att se över övergångsreglerna vid införande av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården (punkt 20). Det uppdraget formulerades i en ändring av Socialstyrelsens regleringsbrev och uppdraget ska redovisas till regeringen senast 15 maj 2017.

28 februari kom UKÄ med sitt förslag hur den yrkesexamen ska se ut som leder till legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Vad som nu kommer att hända är att UKÄs förslag kommer att gå ut på remiss. Sedan är det ett antal regerings-, riksdags- och myndighetsbeslut som behöver tas för att en legitimation ska bli verklighet.

Läs mer om det under våra "Frågor och svar". Har du ytterligare frågor kan du maila förbundets samhällspolitiska chef ursula.berge(snabel-a)akademssr.se eller professionsstrateg josefine.johansson(snabel-a)akademssr.se

2016

Den 10 mars beslutade regeringen om ett uppdrag till UKÄ för att införa en yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Läs mer på regeringens hemsida och i förbundets pressmeddelande.

2015

Den 21 september la regeringen sin Budgetproposition för 2016. Där fanns tydliga texter med om att man "skyndsamt ska påbörja" ett arbete för legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården som senast ska redovisas i Budgetpropositionen för 2017.

Den 3 juni beslutade riksdagen enhälligt att göra ett tillkännagivande till regeringen att man så snart som möjligt ska avisera ett förslag om införande av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Kampanjen #legitimationnu under 2015

Här nedan hittar du det mesta bakgrundsmaterial som finns i frågan, samt en hel del rörande den kampanj #legitimationnu som vi drev under senvåren.

Kampanjen drevs för att vi behövde visa att det finns flera tusen engagerade kuratorer runt om i landet som vill ha legitimation nu! Kampanjen #legitimationnu startade 20 april och löpte till den 3 juni då riksdagen beslutade i frågan.

Bilder från kampanjen kan du se här ovan i bildflödet.

Pressklipp:

”Inför legitimation för kuratorer snarast” Debattartikel Expressen 7/4

- "Kuratorerna manifesterar för legitimation" Nerikes Allehanda 22/4

- "Manifestation utanför Lycksele lasarett", Västerbottens Folkblad 24/4

”Manifestation utanför Lycksele lasarett” Folkbladet 24/4

- "Kuratorer i upprop till ministern” Skövde Nyheter och Västgöta-Bladet 27/4

- "Regeringens passivitet svår att förstå", Dagens Medicin 29/4

- "Kuratorer kräver att få legitimation", Jönköpingsposten 29/4

- "Kuratorer kräver yrkeslegitimation", Smålands Dagblad 30/4

- "Kuratorer kräver yrkeslegitimation", Tranås Tidning 30/4

- "Upprop: Legitimation nu, Gabriel!", Skaraborgs Allehanda 5/5

- "Manifestation för legitimation", SR P4 Göteborg 12/5

- "Kuratorer vill kunna visa upp legitimation", TTela 15/5 

- "Kuratorer ställer krav på legitimation", P4 Östergötland 19/5

- " Välutbildad yrkeskår kräver legitimation", Östgöta Correspondenten 20/5

- "Regeringen måste agera för ökad patientsäkerhet", Skövde Nyheter, Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet, Skaraborgs Läns Tidning 21/5

- "Regeringen måste agera för patientsäkerheten", Hela Hälsingland och Hudiksvalls Tidning, 27/5

- "Kuratorer kräver legitimation", Borås Tidning 28/5

"Socialutskottet vill snabba på legitimationskrav för kuratorer" Pressmeddelande - riksdagen 28/5

- "Riksdagen vill se kuratorer visa leg", Aftonbladet 28/5

- "Regeringen måste agera för ökad patientsäkerhet". DalaDemokraten 1/6 Debattartikel

- "Låt kuratorer få legitimation", Katrineholms-Kuriren, 2/6 Debattartikel

- "Kuratorerna vill ha yrkeslegitimation" Blekinge Läns Tidning 3/6

- "Regeringen måste agera för ökad patientsäkerhet", Knallebladet s.8 4/6 Debattartikel

-"Patientsäkerheten måste öka", Norrköpings Tidningar, 9/6 Debattartikel

- "Regeringen måste agera för ökad patientsäkerhet", Markbladet 10/6 Debattartikel

- "Agera för ökad patientsäkerhet", Sundsvalls Tidning, 11/6 Debattartikel