Varför legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer?

Hälso- och sjukvårdskuratorslegitimationen har nu funnits i några år. Fler och fler kuratorer legitimerar sig men samtidigt får Akademikerförbundet SSR frågor om vad det är för vits med en legitimation. Här går vi igenom fördelar med hälso- och sjukvårdskuratorslegitimationen för kuratorer, arbetsgivare och patienter.

Vad innebär en hälso- och sjukvårdslegitimation?

En hälso- och sjukvårdslegitimation visar framförallt att man har rätt utbildning för sin titel men den skyddar sällan arbetsuppgifter. Det är bara fem legitimationsyrken som har skyddade arbetsuppgifter (läkare, tandläkare, barnmorska, apotekare och receptarie).

Självständig yrkesfunktion

Legitimationen talar om att man har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården.

Indragning av legitimation

Om man missköter sig allvarligt kan legitimationen dras in. Det är straffbart att använda en titel som är skyddad av en hälso- och sjukvårdslegitimation eller att använda en titel som kan förväxlas med en sådan.

Arbeta som fri yrkesutövare

Den som har en hälso- och sjukvårdslegitimation kan vända sig direkt till allmänheten i egenskap av fri yrkesutövare. Det innebär att man kan arbeta som egenföretagare på ett patientsäkert sätt eftersom man är skyldig att anmäla verksamheten till vårdgivarregistret och man kan då bli tillsynad av IVO. Legitimationen innebär också att man alltid är skyldig att föra journal över sina patientkontakter.

Varför ska jag som kurator ansöka om legitimation?

Att du är legitimerad visar patienter och andra yrkesgrupper att du har en relevant utbildning för din titel och att du är skyldig att föra journal även i privat sektor.

Framtidssäker anställning

Med en legitimation säkrar du att du kan få anställning som kurator inom hälso- och sjukvården även i framtiden. Allt fler arbetsgivare kräver att de kuratorer de anställer är legitimerade eller ser det som meriterande. En del arbetsgivare har också beslutat att de enbart vill se legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer på kuratorstjänster efter 1 juli 2024.

Möjlighet att starta eget

Som legitimerad kan du också starta eget på ett patientsäkert sätt om du vill arbeta med samtalsbehandling parallellt med en anställning eller istället för att vara anställd. Om du kan, passa på att ansöka om legitimation nu.

Varför ska arbetsgivare anställa legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer?

För arbetsgivare är det intressant att anställa legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer av samma anledningar som man anställer andra legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

När man anställer en legitimerad person vet alla att hen har den utbildningen som ligger till grund för legitimationen.

Varför välja en legitimerad kurator?

Men om man står mellan två personer som båda har socionomexamen men en är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, varför ska man som arbetsgivare välja den legitimerade?

Professionsneutral vårdgaranti och journalföringsplikt

Inom primärvården innebär legitimationen att hälso- och sjukvårdskuratorn kan utföra arbete inom den professionsneutrala vårdgarantin. Inom hälso- och sjukvård som utförs i privat sektor innebär legitimationen att hälso- och sjukvårdskuratorn har samma journalföringsplikt som alla andra legitimerade professioner.

Kvalitetsstämpel och framtidssäkerhet

Som arbetsgivare kan man också använda det som en kvalitetsstämpel för verksamheten att all högskoleutbildad personal också är legitimerad. Dessutom är man förberedd om regionen eller IVO fattar beslut om att alla som anställs på kuratorstjänster ska vara legitimerade.

Specialiserad utbildning

När det gäller de legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorerna som gått den nya hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen så borde det vara högst intressant att rekrytera kuratorer som är specialiserade mot att arbeta med socialt arbete inom just hälso- och sjukvård. Utbildningen ger till exempel kunskaper om hur social situation och hälsa påverkar varandra och hur man kan arbeta med och följa upp insatser med patienter och närstående. Utbildningen ger även fördjupade kunskaper om kriser, sorg, förluster och trauma.

Varför är legitimation relevant för patienter?

När patienten träffar en legitimerad hälso- och sjukvårdskurator kan hen vara säker på att personen har en relevant utbildning för sin titel. Patienten behöver inte fundera på om verksamheten drivs offentligt eller privat eftersom all legitimerad personal alltid måste föra journal.

Patienten kan också vara säker på att kuratorn står under tillsyn av IVO och kan bli anmäld och få sin legitimation utredd om hen missköter sig i arbetet.

Den 1 juli 2019 infördes legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Det är något Akademikerförbundet SSR kämpat för länge – en stor seger för Sveriges kuratorer och patientsäkerheten.

Här kan du läsa mer om allt Akademikerförbundet SSR har gjort för att hälso- och sjukvårdskuratorslegitimationen ska bli verklighet.

 

Läs även