Etablerings- och introduktionsmedlemskap

Sju av tio som jobbar i Sverige är med i ett fackförbund. Är man det har man trygghet som anställd, och som arbetssökande. Fackförbunden tecknar också, med arbetsgivaren, de kollektivavtal som alla på jobbet omfattas av. Det har nästan alla arbetsgivare gjort. De ger dig tex bättre pension, ofta fler semesterdagar och mycket mer än vad som finns lagreglerat. Att gå med i facket är att stärka sina egna rättigheter tillsammans med andra, och få extra förmåner, råd och stöd på köpet. Att göra det som utlandsutbildad är bästa sättet att förbättra sina villkor, nätverk och sitt stöd på jobbet, eller på vägen till det.

Etableringsmedlemskap

– för dig som är utlandsutbildad på väg till första jobbet

För dig som har en samhällsvetenskaplig utbildning från annat land och som studerar, är i arbetsmarknadsåtgärd eller gör praktik i Sverige. Etableringsmedlemskapet kostar 100 kronor en gång och gäller tills du börjar arbeta.

Allt det här får du

 • En stark röst. Vi påverkar utbildningen, arbetslivet och samhället.
 • Koll på dina rättigheter. Råd och stöd i frågor om anställning, arbetsrätt och löner från våra experter på rådgivningen.
 • Välj en av våra branschtidningar kostnadsfritt i ett år.  
 • Akademikern. Förbundets tidskrift med reportage och aktuell information om din framtida profession och fackliga frågor.
 • Karriärrådgivning.
  • Var och hur kan du söka arbete?
  • Hur ska du agera i en anställningsintervju?
  • Hur ska du löneförhandla?
 • CV-granskningstjänst. Svar inom två arbetsdagar med tips och feedback på ditt CV.
 • Sökverktyg för akademikerlöner. Kolla löneläget utifrån utbildning, arbete, sektor och position med Saco Lönesök.
 • Inkomstförsäkring. Du påbörjar kvalifikationstiden redan som etableringsmedlem. Läs mer på akademssr.se/inkomstforsakring

Establishment Membership

- for those internationally educated on their way to their first Swedish job

This membership is for those with a social science education from another country who are studying, participating in labour market measures, orwork as a trainee in Sweden. The membership costs 100 SEK as a one-off payment and is valid for two years.

Here’s what you get:

 • Knowledge of your rights. Advice and support on employment, labour rights, and salaries from our experts.
 • A strong voice that is not afraid to take a stand
  – we influence the workplace and society.
 • Choose one of our magazines for free for a year.
 • Akademikern, the union’s magazine with reports and current information about your future profession and labour-related issues.
 • Career advice
  → Where and how to search for jobs?
  → How to act in a job interview?
  → How to negotiate your salary?
 • CV review service. You will get a respons within two working days with tips and feedback on
  your CV.
 • A salary search tool for academics. Check salary levels based on education, work, sector, and position.
 • Income insurance. You start the qualification period as an establishment member.
 • Benefits and discounts. The complete list is available at akademssr.se.

Introduktionsmedlemskap – för dig som är utlandsutbildad på första jobbet här

För dig som har en samhällsvetenskaplig utbildning från annat land och som studerar, har en kvalificerad anställning och har arbetat max två år i Sverige som det. Du får kraftig rabatt på medlemsavgiften i två år. Introduktionsmedlemskapet kostar bara 135 kronor i månaden.

Allt det här får du

 • Råd och stöd i frågor om anställning, arbetsrätt och yrkesfrågor från våra ombudsmän på rådgivningen.
 • En stark röst som vågar ta ställning – vi påverkar arbetslivet och samhället.
 • Inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan.
 • Personlig lönerådgivning och Sveriges bästa lönestatistik.
 • Karriärstöd och kompetensutveckling.
 • Som ny medlem får du tre bra försäkringar kostnadsfritt i tre månader – välj sedan om du vill behålla dem.
 • Hyra våra fritidshus och lägenheter på franska rivieran, spanska solkusten och i Jämtlandsfjällen.
 • Rabatt på bolån och andra banklån.
 • Vår förbundstidning Akademikern.
 • Service och försäkringar om du är egenföretagare.
 • Du som är chef blir också medlem i vår chefsförening med särskild service och egna chefsförhandlare.

Introduction membership

For those with a social science education from another country who, have a qualified job, and have worked a maximum of two years in Sweden within your profession. You receive a discount on the membership fee for two years. The Introduction Membership fee is only 135 SEK per month. 

Here’s what you get:

 • Knowledge of your rights. Advice and support on employment, labour rights, and salaries from our experts.
 • A strong voice that is not afraid to take a stand we influence the workplace and society.
 • Income insurance that complements unemployment benefits. You get 80% of your salary if you get unemployed.
 • Personal salary advice and Sweden’s best salary statistics.
 • Support on every day problems at the workplace through our experts.
 • Rent our vacation houses and apartments on the French Riviera, the Spanish Costa del Sol, and in the mountains of Jämtland.
 • Discounts on mortgages and other bank loans.
 • Akademikern, the union’s magazine with reports and current information about your future profession and labour-related issues.
 • Service and insurance for self-employed individuals.
 • If you are a manager, you also become a member of our managers’ association with special services and your own managers’ negotiators.
 • Benefits and discounts. The complete list is available at akademssr.se.

Click here

to become a member