Så når du oss | Akademikerförbundet SSR

Akademikern

Kontakt

Så når du oss

SSR Direkt

...svarar på arbetsrättsliga frågor och lönerådgivningar.

Tel: 08-617 44 71
E-post: ssrdirekt@akademssr.se

Medlemsservice

...svarar på frågor om medlemskap och avgifter.

(Frågor om a-kassan besvaras av Akademikernas a-kassa (AEA) på telefon 08-412 33 00 eller läs på deras hemsida: https://www.aea.se/kontakt)

Tel: 08-617 44 70
E-post: medlem@akademssr.se

Chef Direkt

...arbetsrättslig rådgivning för chefer.

Tel: 08-617 44 99
E-post: info@svenskchefsforening.se

Egenföretagarservice

...svarar på frågor om medlemskap för egenföretagare.

E-post: katarina.selldahl@akademssr.se 
Tel: 08-617 44 61

Prenumerationer

...för frågor om förbundets tidningar eller tidningar som erbjuds med prenumerationsrabatt.

E-post: prenumeration@akademssr.se

​Fritidshus

...om du vill fråga något om förbundets fritidshus i Frankrike, Spanien eller Klövsjö.

Tel: 08-617 44 02
E-post: fritidshus@akademssr.se

Förbundskansliet

...svarar på allmänna frågor om förbundet.

Tel: 08-617 44 00 (växel)
Fax: 08-617 44 01
E-post: kansli@akademssr.se

Postadress
Akademikerförbundet SSR
Box 128 00, 112 96 Stockholm

Besöksadress 
Mariedalsvägen 4, Stockholm
T-bana: Stadshagen

Leveransadress 
Franzéngatan 2
112 51 Stockholm