Studentrådet för din talan

Studenterna är en viktig del av förbundet. Studentrådet är studentmedlemmarnas politiska röst i förbundet. Alla studentmedlemmar har möjlighet att engagera sig och driva sina hjärtefrågor.

""

Akademikerförbundet SSR:s studentråd engagerar sig i frågor som rör studenters intressen. På organisationskartan ligger rådet i direkt anslutning till förbundsstyrelsen, vilket ger ett starkt inflytande i förbundet. Studentmedlemmarna är viktiga för förbundet och ska med förbundets hjälp få professionell assistans och support för att skapa bättre förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden. I förbundsstyrelsen finns tre studentmedlemmar representerade för att följa utvecklingen i Akademikerförbundet SSR och för att tillföra ett studerandeperspektiv.

Under verksamhetsåret 2021/2022 har studentrådet arbetat med att konkretisera studenternas intressen. Därifrån utarbetades sedan tre fokusområden för det kommande verksamhetsåret som Studentrådet kommer arbeta extra med. Dessa är följande:

Uppdrag välfärd (och brottsförebyggande arbete)

Brottsförebyggande arbete: Påverka för mer brottsförebyggande arbete för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet. Hur kan vi påverka för att göra studier / den akademiska vägen mer attraktiv för dessa utsatta grupper.

Går det att påverka innehållet på utbildningarna för att bättre spegla det behov som finns / följer samhällsutvecklingen? Ta ställning för ökade investeringar till välfärden. Nedan några potentiella arbetsuppgifter som diskuterats.

Studenthälsa

Studenter är en av grupperna som har högst ohälsa och studentrådets styrelse vill arbeta med hur det går att minska ohälsa bland studenter.

Normalisering av försämrade arbetsvillkor

Det har skett en ökning av giggifiering i samband med bla. marknadsplattformernas expansion så som Foodora, Uber mfl där anställningarna är väldigt lösa/otrygga. Detta drabbar och låser fast i hög grad studenter och andra utsatta i samhället.

För att uppnå skillnad inom dessa områden kommer Studentrådet arbeta aktivt med bland annat motioner, debattartiklar och annan form av påverkansarbete så att aktörer i samhället tar del av studenternas röst.

Bild

Kontakt oss

Har du frågor om den studentpolitiska verksamheten? Kontakta studentrådets styrelse genom att maila studentradet@akademssr.se.

Är du intresserad av att kandidera till styrelsen? Kontakta i så fall valberedningen genom att maila val.studentradet@akademssr.se.