Studentrådet för din talan

Studenterna är en viktig del av förbundet. Studentrådet är studentmedlemmarnas politiska röst i förbundet. Alla studentmedlemmar har möjlighet att engagera sig och driva sina hjärtefrågor.

Två glada studenter som tittar in i kameran.

Akademikerförbundet SSR:s studentråd engagerar sig i frågor som rör studenters intressen. På organisationskartan ligger rådet i direkt anslutning till förbundsstyrelsen, vilket ger ett starkt inflytande i förbundet. Studentmedlemmarna är viktiga för förbundet och ska med förbundets hjälp få professionell assistans och support för att skapa bättre förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden. I förbundsstyrelsen finns tre studentmedlemmar representerade för att följa utvecklingen i Akademikerförbundet SSR och för att tillföra ett studerandeperspektiv.

Under verksamhetsåret 2021/2022 har studentrådet arbetat med att konkretisera studenternas intressen. Därifrån utarbetades sedan tre fokusområden för det kommande verksamhetsåret som Studentrådet kommer arbeta extra med. Dessa är följande:

Inför första jobbet

Att studenter ska få följande verktyg inför första professionsrelaterade jobbet efter examen: kunskap om att verka i och påverka en politiskt styrd organisation, anställningsförhandling: att utöver lön förhandla om anställningsförhållanden så som olika former av extern handledning samt postcorona relaterade förhållanden så som digitaliserade arbetet.

Studenthälsa

Studenter är en av grupperna som har högst ohälsa och studentrådets styrelse vill arbeta med hur det går att minska ohälsa bland studenter.

Livslångt lärande

I teorin är det bra för landet, organisationer och individer med ett livslångt lärande, men i praktiken finns det många praktiska hinder som gör det nästan omöjligt att gå från arbete till studier. Studentrådets styrelse vill identifiera och synliggöra för att minska dessa hinder och möjliggöra livslångt lärande för fler.

För att uppnå skillnad inom dessa områden kommer Studentrådet arbeta aktivt med bland annat motioner, debattartiklar och annan form av påverkansarbete så att aktörer i samhället tar del av studenternas röst.

Följ oss!

Facebook Twitter