Ekonomisk trygghet vid tvist vid uppsägning

Som medlem i Akademikerförbundet SSR får du skyddad inkomst om du hamnar i tvist med din arbetsgivare vid uppsägning. Försäkringen ingår kostnadsfritt i ditt medlemskap. 

""

Som en del av ändringarna i LAS, Lagen om anställningsskydd, kommer du som hamnar i tvist med din arbetsgivare inte längre ha rätt till lön under tiden som tvisten pågår. Det har vi som fackförbund kämpat för att kompensera och nu har vi landat i en försäkring som ersätter den uteblivna lönen. 

Om du tycker att du blir uppsagd på felaktiga grunder ska du kontakta ditt fackförbund som kan hjälpa dig att tvista mot arbetsgivaren. Om din fackliga företrädare tillsammans med ombudsmännen på förbundets kansli också anser att du har blivit uppsagt på felaktiga grunder så kan ni starta en tvisteförhandling med arbetsgivaren. Läs mer om vad en uppsägning är här.

Eftersom en tvist kan pågå i flera månader, i bland i över ett år, kan det få stora konsekvenser för den anställda att lönen uteblir. Risken att förlora sin inkomst kan leda till att medlemmar inte vill att frågan drivs vidare. Detta ser vi på Akademikerförbundet SSR som ett stort problem och har därför förhandlat fram en egen försäkring som täcker våra medlemmars lön om de tvistar med sin arbetsgivare om en felaktig uppsägning.

Om försäkringen

Inkomstförsäkringen för tvist ingår utan extra kostnad i ditt medlemskap i förbundet och gäller från den 1 oktober 2022. Akademikerförbundet SSR ersätter en lön vid tvist med upp till 80 procent under en period på max 300 dagar. Försäkringen ger ersättning upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 1,4 inkomstbasbelopp per månad (99 400 kr år 2022). 

Skillnad i hjälp om du är medlem eller inte

  Medlem i Akademikerförbundet SSR Ej organiserad
Förhandlingshjälp Ja✓ Nej
Rättshjälp Ja✓ Nej
Ersättning av lönebortfall (upp till 80 procent) Ja✓ Nej

Exempelscenarion

Anna och Adam tjänar båda 45 000 kronor. Anna är medlem i Akademikerförbundet SSR och en a-kassa, medan Adam är oorganiserad. 

Anna har blivit felaktigt uppsagd och ringer Akademikerförbundet SSR. Ombudsmannen på förbundet formulerar en förhandlingsframställan och yrkar att uppsägningen ska ogiltigförklaras. Därtill hjälper hen Anna med ett intyg till a-kassan så att hon slipper bli avstängd från rätt till ersättning. Anna, som varit medlem i a-kassan i mer än ett år, får full a-kasseersättning plus kompletterande ersättning från förbundets tvisteförsäkring. Sammantaget får hon 80 procent av sin tidigare lön, det vill säga 36 000 kr, så länge som tvisten med arbetsgivaren pågår. Allt detta ingår i medlemskapen i a-kassa och Akademikerförbundet SSR.

Adam har blivit uppsagd felaktigt men är inte med i något fackförbund. 

Alternativ 1: Han väljer i stället att anlita en juristbyrå som ombud i tvisten med arbetsgivaren. Adam får endast a-kasseersättning, max 26 400 kronor före skatt. Han oroar sig också över att behöva betala den dyra juristnotan.

Alternativ 2: Adam är inte heller medlem i någon a-kassa. Eftersom han är arbetslös under tiden som tvisten pågår har han haft mycket svårt att försörja sig.

LAS-ändringarna innebär att arbetstagare som blir uppsagda felaktigt kommer att bli arbetslösa efter uppsägningstiden. Detta gäller även om de ogiltigförklarar uppsägningen och inleder en rättstvist. Akademikerförbundet SSR:s nya tvisteförsäkring tar sikte på denna situation och ger ersättning till medlemmar som får hjälp av förbundet att driva tvisten mot arbetsgivaren. Se till att vara med i både a-kassan och Akademikerförbundet SSR för att få skydd efter LAS-ändringarna.

Du är väl medlem i a-kassan?

För att få ersättning måste du vara medlem i en svensk a-kassa sedan minst 12 månader. Om du är student finns det ett värde i att gå med redan under studietiden. 

 

Behöver du arbetsrättslig hjälp?

Kontakta oss på 08-617 44 00 eller
radgivning@akademssr.se.