Akademikerbloggen

På Akademikerbloggen bloggar ett antal anställda på Akademikerförbundet SSRs kansli om politik, fackliga frågor, yrkesfrågor och annat som ligger oss varmt om hjärtat. Varje bloggare står för sina egna inlägg och framförda åsikter är inte nödvändigtvis förbundets officiella ställningstaganden – dessa hittar du under rubriken Opinion.


140178-teenagers-walking.jpg

Vem har koll på kvalitén på HVB när IVO bantas?

Efter det tragiska dödsfallet på ett HVB i Mölndal förra veckan har behovet av fler inspektioner av IVO väckts. Frågan är hur det ska gå till när myndigheten nu ska minska sin personal med u... Läs mer

1727851-molestation.jpg

Om detta får vi inte tiga

Sexism handlar om hot, våld, förtryck. Och hat. Men mest handlar det om makt: Att ha makt och känslan av att förlora densamma. Vad alltför många inte verkar förstå är att sexism inte har med... Läs mer

12417814_10153406214248576_6932357286918614057_n.jpg

Svåra övergrepp mot barn i israeliska militärfängelser

Ungefär 700 palestinska barn under 18 år från ockuperade Västbanken åtalas varje år av de israeliska militärdomstolarna efter att de blivit arresterade, förhörda och fängslade av den israeli... Läs mer

397914-snow.jpg

Den kritiserade rehabgarantin är äntligen skrotad!

Patienternas möjlighet att få behandling med den psykoterapimetod som passar dem bäst har ökat sedan årsskiftet. Då skrotade nämligen regeringen den kritiserade rehabgarantin. Läs mer

img_3668.jpg

Så klär du dig i civilsamhället

Kläder säger mycket om vilka vi är, vilka vi vill vara och vilken grupp vi tillhör. Inte minst när vi är nya på jobbet eller i arbetslivet. Vi kickar igång det nya året med en liten guide ti... Läs mer

627805-elderly-care.jpg

Enhetliga definitioner av psykosocial och psykologisk behandling

Det är inte alla som förstår skillnaderna mellan kurator, psykolog och psykoterapeut. För att tydliggöra socionomernas professionella kompetens behövs enhetliga definitioner av de metoder so... Läs mer

Avtalsrörelsen närmar sig

Avtalsrörelse för kommun och landstingssektorn igen. Och avtalsrörelsen varar väl till påska... Läs mer

4141626-senior-business-trio.jpg

Våga ta vara på kraften i medarbetarskapet!

En organisation som vet att ta tillvara på medarbetarnas kompetens blir en attraktiv arbetsplats och har möjlighet att nå väldigt goda resultat. Men hur skapar man som chef en sådan kultur? Läs mer

6455665-frostigt.jpg

Kurator, psykoterapeut eller psykolog?

Vi måste bli bättre på att se sambandet mellan människors livsvillkor och hur de mår för att kunna komma åt den ökande psykiska ohälsan. Men då måste vi också lära oss att se skillnad på psy... Läs mer

Osäker signalpolitik som ger merjobb i framtiden

Ingen vet om regeringens nya asylpolitik kommer att minska antalet människor som flyr till Sverige. Det som är säkert är att det kommer att leda till mer jobb för Migrationsverket och landet... Läs mer

12421654-two-brides-getting-married-exchange-rings.jpg

Rättigheter kan förhandlas bort

Mänskliga rättigheter måste kämpas för dagligen och redan befintliga landvinningar på området måste försvaras. Kan du verkligen vara säker på att dina rättigheter är här för att stanna? Läs mer

4995163-kvinna-med-pengar.jpg

Lön – ett strategiskt verktyg för kvalitet i socialtjänsten

En komplex verksamhet med krävande uppdrag går inte att bedriva med stora vakanser, bristande introduktion och hög personalomsättning. Vi ser att chefer och medarbetare har en ohållbar och a... Läs mer

13_myter.jpg

13 myter om din lön

Lönesamtalen är i full gång på många arbetsplatser. Det är en tid där många frågor om lön ställs på sin spets, rykten florerar och myter frodas. Här avslöjar jag tretton av myterna. Läs mer

test.jpg

Vägen till drömjobbet går via pluggjobb

Nu lanseras webbsidan som gör det enklare för studenter att finna jobb vid sidan av sina studier. Webbsidan www.pluggjobb.se tar avstamp från ett studentmedarbetaravtal som är tecknat med Sv... Läs mer

_MG_8060 kopiera.jpg

Vem tar ansvar när du går i väggen?

Hur många timmar jobbar du på en vecka? Helt ärligt, vet du? Vi är många som ställer höga krav på oss själva som vi i längden inte kommer att orka med. Läs mer

Ökad omfattning av jour och beredskap ökar risken för ohälsa och felbedömningar

Jour och beredskap ökar i omfattning för våra medlemmar. Allt fler hör av sig och beskriver en ansträngd och pressad arbetssituation och undrar bland annat om skyldigheten att utföra beredsk... Läs mer

Äldreomsorgschef – bland de mest utmanande chefskapen

Chefer i äldreomsorgen har ett av de svåraste uppdragen, och kanske också viktigaste. Under Äldreomsorgsdagarna kommer vi att lyfta fram den kvalificerade chefsrollen och de goda exemplen, b... Läs mer

Så kan Regnér, Johansson och Bah Kuhnke göra verklig skillnad!

Nu har den senaste jämställdhetsutredningen presenterat sitt betänkande. En ny jämställdhetsmyndighet är huvudnumret. Men ärligt talat - hur kraftfullt känns det? Läs mer

618a1373klar.jpg

När individen är säkrad i den egna livlinan!

Ingen vettig människa klättrar uppför ett berg eller kastar sig ut i ett bungyjump från en bro utan att säkra livlinan i något annat än sig själv. På samma sätt kan ansvaret för arbetsmiljön... Läs mer

bild1.png

Byt strategi för att minska utvecklingen av psykisk ohälsa!

Utvecklingen av psykisk ohälsa fortsätter att öka. Men bemanningen i primärvården speglar inte befolkningens behov. Läs mer

minnesmottagning.jpg

Socionomers yrkesidentitet - en framgångssaga med många utmaningar

Den 11 september ordnade Akademikerförbundet SSR och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet ett halvdagsseminarium om socionomers yrkesidentitet med forskare, arbetsgiva... Läs mer

poddrekryt.jpg

Har du lämnat frysdörren öppen?

Arbetsmarknaden. Många vill in, men får inte. Allt medan de som befinner sig där har det hett om öronen. Den berömda balansen i arbetslivet är en konst. Prevent har lanserat ett balansverkty... Läs mer

14.png

När ordet tappar mening finns bara bokstäverna kvar

“For millions of years mankind lived just like the animals. Then something happened which unleashed the power of our imagination. We learned to talk.” Så inleder en av vetenskapens största h... Läs mer

prideflagga.jpg

Medarbetarsamtalet – it's da shit!

Mycket tid har lagts ned på att få till stånd välfungerande lönesamtal men jag har inte märkt av samma energi, engagemang och idérikedom när det gäller alla samtalens moder på arbetsplatsen ... Läs mer

Förbundets Solidaritetsfond skänker 50 000 SEK till UNHCR

Bilder på familjer som flyr över Medelhavet har följt oss hela året, liksom de dagliga rapporterna över hur många människor som dör på havet på väg mot ett liv i fred och trygghet. Hjälpbeho... Läs mer

”Vad hände sen III”-är det demokrati nu i Burma?

Sedan flera år stöder förbundet tillsammans med Palmecentret ett utvecklingsprojekt för kvinnliga ledare i Burma. Vad har hänt och har utvecklingen i Burma förändrat förutsättningarna för pr... Läs mer