Nyheter från Akademikerförbundet SSR


Färre arbetslösa ungdomar

Antalet arbetslösa ungdomar minskar kraftigt, uppger Arbetsförmedlingen. Jobbmöjligheterna är särskilt goda inom handeln och vården. Läs mer

Möt den nya styrelsen

Det blev en blandning av gamla rävar och nya förmågor när förbundet på söndagen röstade igenom valberedningens förslag till ny styrelsen. Heike Erkers blev omvald till förbundsordförande. Läs mer

hot_och_vald_okt_2017.pptx

Årets motioner väckte engagemang

Under två dagar har kongressen gått igenom 68 motioner. I de flesta fall var enigheten stor men några motioner väckte debatt. Sex timmars arbetsdag, mer stöd till arbetslösa och ökat stöd ti... Läs mer

Bilder från kongressen

Det är bråda dagar med många intressanta tal, debatter och diskussioner om motioner. Men också en hel del mingel. Fastnade du på bild? Läs mer

Världspremiär på kongressen

Filmen om Sabrina och om det stöd hon fått från Al Marfa Health Center i Östra Jerusalem skildrar det viktiga och svåra sociala arbete som görs i ett samhälle utsatt för förtryck och omgärda... Läs mer

World Fair Trade Day

Akademikerförbundet SSR, stolta medlemmar av Fair Trade, lyfter frågan om schyssta produktionsvillkor i hela världen. Läs mer

Etableringsprocessen måste skräddarsys

En mer skräddarsydd etableringsprocess och systematisering av de verktyg för etablering som vi vet fungerar. Deltagarna i seminariet om hur migrationsprocessen kan bli mänskligare var överen... Läs mer

Fredagens gästtalare, Ulf Kristersson

Ulf Kristersson, moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, talar på förbundskongressen. Läs mer

Bättre migration – en överlevnadsfråga för landet

Utmaningar och brister, men också engagemang, vilja och möjligheter. Det krävs ett nytt system för att dagens migration ska gagna både nyanlända och det svenska samhället. En månghövdad och ... Läs mer

Ordförande Heike Erkers inledningstal vid kongressen

"Migrationen har blivit ett normaltillstånd som alla samhällen måste anpassa sig till", sade Heike Erkers i sitt öppningstal på årets kongress som vänder fokus mot migrationen. "Migrationsfr... Läs mer

Stora brister i migrationsprocessen, visar ny enkät

Hur skapar man en hållbar migrationsprocess, som är både smidigare och mänskligare? Akademikerförbundet presenterade på fredagen en ny inriktningsrapport om medlemmarnas syn på migration. Läs mer

Krav på perfekt svenska hindrar etablering

Fler insatser samtidigt och bättre samordning mellan myndigheter och kommuner. När Akademikerförbundet SSR:s medlemmar som arbetar i migrationsprocessen får tycka till om förbättringar är de... Läs mer

Följ kongressen på Akademikern

I morgon, fredag, startar Akademikerförbundet SSR:s kongress. Akademikern.se rapporterar om vad som händer varje dag. Läs mer

LO, TCO och Saco bildar ny biståndsorganisation

LO, TCO och Saco bildar tillsammans en ny biståndsorganisation: Union to Union. Den nya organisationen kommer att samordna de fackliga organisationernas internationella utvecklingssamarbete. Läs mer

Kongressen live i alla kanaler!

Den 8–10 maj hålls förbundets kongress på temat Öppet Sverige. Följ oss här i forumet och i sociala medier. Läs mer

avis77.17.doc

Jämställd föräldraledighet mest lönsamt

Att dela föräldrapenningen lika är lönsammare för de flesta familjer än att låta den som tjänar minst stanna hemma mest. Det visar en ny rapport från Saco. Läs mer

Fokus på tillgänglighet

Hur är tillgängligheten på svenska arbetsplatser? Under tre månader granskar Arbetsmiljöverket hur arbetsmiljön är anpassad efter personer med funktionsnedsättningar. Läs mer

Debattartikel i Dagens Medicin

Kampen för #legitimationnu går vidare. En debattartikel i Dagens Medicin lyfter frågan om patientsäkerhet och yrkesstatus för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Betald ledighet på anhörigs begravning

Här på sajten kommenterar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. I dag diskuterar vi frågan om betald ledighet för "enskilda angelägenheter". Läs mer

Svar till Maciej Zaremba

Maciej Zaremba missar målet i sin senaste artikelserie om socialtjänstens tillkortakommanden. Skydd av barn måste alltid väga tyngre än föräldrars rätt när intressena ställs mot varandra, sk... Läs mer

Avtalslös är lika med naken

Vi står inför en tid med många sommarjobbare och många nyutexaminerade. Gå inte i samma fällor som andra gjort före dig. Se till att få anställningsavtalet i din hand innan du börjar. Läs mer

Kränkt och trakasserad – vad göra?

Det krävs ett omtag hos både arbetsgivare och facken för att ta tag i den eskalerande ”kränkningsproblematik” som bitit sig fast på arbetsmarknaden. Läs mer

Vi har faktiskt råd

När det gäller bistånd är Sverige ett av få länder som når FN:s mål. Med vårt bistånd och vårt engagemang i världen bidrar vi på olika sätt till att förbättra människors vardag – inte minst ... Läs mer

avis20.17.doc

Civilsamhället är osynligt, men bra att ha

En sökning på ideellt och civilsamhälle ger inte många träffar i den nu presenterade vårpropositionen. Så brukar det vara. Trots att halva befolkningen i Sverige är ideellt engagerade och lä... Läs mer

Från NPM till en vår för professionerna?

Handlingsutrymme och tilltro till professionen skapar bättre kvalitet än detaljreglering. Genom att utgå ifrån att kvalitet skapas i mötet mellan brukare och profession sätter vi ljuset på h... Läs mer

Kommunallagen behöver ge rätt förutsättningar för professionen

Nu har utredningen om framtidens kommunallag presenterat sina förslag med flera steg i rätt riktning. Ett bra regelverk är viktigt för att klara de utmaningar vi ser i både växande och krymp... Läs mer