Lön hela dagen

Akademikerförbundet SSR är med i nätverket Lön hela dagen. Nätverket är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen. 

lön

Varje år räknar nätverket om löneskillnaden mellan kvinnor och mäns löner i arbetstid där den genomsnittliga lönen för en man innebär att få betalt för hela sin arbetsdag kl 8-17. När nätverket bildades 2012 var klockslaget som kvinnor fick betalt till 15:51. Sedan dess har klockslaget flyttats fram varje år för att 2022 vara framme vid 16:13. Den positiva trenden bröts dock 2023 då vi fick flytta tillbaka klockan till 16:12. Den negativa utvecklingen tillskrivs till stor del Covid-pandemin där kvinnor förlorade större inkomster och de statliga stödinsatserna främst riktade sig till privat sektor, som är mansdominerad. Vi fortsätter dock med arbetet för jämställda löner. 

Målet för kampanjen är:

  • Lika lön för lika och likvärdigt arbete
  • Att kvinnor ska få lön hela dagen

Kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

För att öka takten ställer nätverket fyra gemensamma krav:

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

Varje år anordnar nätverket en manifestation på Sergels Torg där vi formerar årets klockslag.

Läs här om du vill veta mer.