Rätt till vård-initiativet

Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet. Genom Rätt till vård-initiativet stöder vi papperslösas rätt till hälso- och sjukvård.

Förbundet är sedan starten 2008 medlemmar i nätverket Rätt till vård-initiativet som under många kämpat för papperslösa rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor som svenska medborgare.

Sverige som är ett land med en lång tradition av solidaritet med människor i utsatta situationer har förbundit sig att respektera och följa internationella konventioner om grundläggande mänskliga rättigheter. En av dessa rättigheter handlar om rätten till hälso- och sjukvård. Sverige har under flera år kritiserats hårt bl. a av FN och dess särskilda rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt.

Sommaren 2014 trädde den lag igenom som ger papperslösa rätt till vård. Tyvärr med haken "som inte kan anstå". Nätverket arbetar med att försöka få bort den formuleringen och våren 2017 ställde sig förbundet bakom denna skrivelse till regeringen och delar uppfattningen att Sveriges riksdag och regering att omgående säkerställa att asylsö- kande, papperslösa personer och utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige får rätt till vård efter behov och på lika villkor, oberoende av ursprung eller rättslig status. Vi förväntar oss tydligare lagstiftning och ett klarläggande av hur lagarna skall tillämpas på riksnivå.

I mars 2023 gjorde fack- och professionsförbund inom hälso- och sjukvården ett nytt ställningstagande med anledning av förslagen som berör papperslösa i Tidöavtalet.

Läs mer om Vårdinitiativet på deras hemsida.