Globalt fackligt utvecklingsarbete

Union to Union är fackföreningsrörelsens gemensamma ramorganisation för att koordinera och samordna förbundens olika utvecklingsprojekt. Tillsammans med Public Services Unions, PSI, driver vi flera projekt med Sida-finansiering genom Union to Union.

Ta kampen mot klimatförändringarna - en facklig fråga

Tillsammans med PSI driver vi sedan 2016 ett projekt som handlar om hur fackföreningsrörelsen kan ta en aktiv och ledande roll i det viktiga omställningsarbetet för ett fossilfritt samhälle. I projektet ingår numera alla svenska medlemmar i PSI och fackföreningar i Kenya, Zambia, Tunisien, Egypten, Peru och Colombia. Länderna har valts ut utifrån att de redan är allvarligt drabbade av effekter av klimatförändringarna.

I projektet har vi tagit fram en handbok i hur man kan arbeta med klimatförändringarna som en facklig fråga. Hur påverkar extrema värmeböljor eller översvämningar anställda inom offentlig sektor? Hur behöver arbetsplatser anpassas? Hur kan vi arbeta med andra organisationer för att påverka politiken i de olika länderna? I projektet ingår också utbildning för medlemmar och fackliga ledare. Under 2023-2024 fokuserar facken i de olika länderna även på ett specifikt område tex energiomställning och hur sjukvården kan förbättra sin avfallshantering och minska användandet av engångsmaterial.

Mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter

Ett annat projekt har flyktingar och migranter som fokus. Tillsammans med Fackförbundet ST, Vision, Vårdförbundet och PSI jobbar vi med fackliga organisationer i fyra länder runt Medelhavet. Projektet syftar till att både stärka flyktingars rättigheter och tillgång till offentliga tjänster som vatten, sanitet, hälsa och utbildning och fackliga rättigheter samt rimliga villkor för dem som arbetar i flyktingläger med flyktingar. Projektet har också ett tydligt mål att lyfta frågor om främlingsfientlighet och rasism. I projektet deltar fackliga organisationer från Algeriet, Tunisien, Libanon och Jordanien. 

Internflyktingar i Nigeria

I världen finns många miljoner människor som lever som flyktingar i sitt eget land. Av olika skäl har de tvingats fly och lämna allt de äger bakom sig. I Nigeria har över 3,5 miljoner människor tvingats fly från de norra delarna där terrororganisationer som Boko Haram förföljt, misshandlat och dödat. Människor behöver också lämna sina hem för att klimatförändringarna gjort att det inte går att odla eller hålla boskap där längre. Akademikerförbundet SSR har tillsammans med PSI och två nigerianska fackförbund inom hälso- och sjukvård startat ett projekt för att driva så väl internflyktingars rättigheter som rättigheter för dem som arbetar med dem. Situationen för dem som jobbar inom hälso- och sjukvården i de norra delarna av Nigeria är ofta mycket utsatta och farlig. Terrorgrupper kidnappar regelbundet sjukvårdspersonal för att kunna ge sina soldater vård och som ett sätt att få in lösensummor. Under 2023 fick facken igenom att anställda på flera sjukhus inte ska behöva ha arbetskläder på natten eftersom det ökar risken för att de ska bli kidnappade. Fler filmer om projektet finns här och här

Jämställda fack i Östafrika

Sedan 2023 stödjer Akademikerförbundet SSR och Kommunal ett projekt för att öka jämställdheten och arbetet med jämställdhet i arbetslivet i östafrikanska fackförbund. Projektet har som syfte att utbilda kvinnliga fackliga ledare, rekrytera fler kvinnliga medlemmar och att motarbeta sexuella trakasserier samt sex som utpressning (sextortion) i arbetslivet. Facken arbetar också med att få sina regeringar att ratificera och implementera ILO:s konvention 190 om hot och våld i arbetslivet. Här finns en blogg om projektet