Utvecklingsprojekt

Globalt fackligt utvecklingsarbete

Förbundet är genom Saco medlemmar i den fackliga biståndsorganisationen Union to Union. Union to Union är fackföreningsrörelsens gemensamma ramorganisation för att koordinera och samordna förbundens olika utvecklingsprojekt. Tillsammans med Public Services Unions, PSI, driver vi flera projekt med Sida finansiering genom Union to Union.

Ta kampen mot klimatförändringarna-en facklig fråga

Vi driver tillsammans med PSI sedan 2016 ett projekt som handlar om hur fackföreningsrörelsen ska kunna ta en aktiv och ledande roll i det viktiga omställningsarbetet för ett fossilfritt samhälle. I projektet arbeta tillsamman med lokala fackföreningar i några länder som valts ut eftersom de redan är hårt drabbade av klimatförändringar. Vi vill utveckla en gemensam verktygslåda som kan hjälpa fackföreningar i sitt lokala klimatarbete.

Projektets första år var en s k pilot där en rad workshops arrangerades i Kenya, Zambia och Tunisien i syfte att hitta vägar för fackförbundet att delta i de ländernas arbete med att ratificera Parisöverenskommelsen. Under 2017 utökades projektet med ytterligare två länder, Jamaica och Peru, och två svenska förbund tillkom som partners, Kommunal och Vision. Arbetet har de två senaste åren fokuserat på kapacitetshöjande workshops och på att färdigställa verktygslådan. Under 2019 har också FN:s arbete med de globala utvecklingsmålet i Agenda 2030, nr 13 Bekämpa klimatförändringarna, kommit att stå i fokus och i samband med COP25 planers ett särskilt möte för unga arbetstagare.

Mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter

Ett annat projekt har flyktingar och migranter som fokus. Tillsammans med fem svenska fackförbund och PSI jobbar vi med fackliga organisationer i fyra länder runt Medelhavet. Projektet syftar till att både stärka flyktingars rättigheter och tillgång till offentliga tjänster som vatten, sanitet, hälsa och utbildning och fackliga rättigheter och rimliga villkor för dem som arbetar i flyktingläger med flyktingar. Projektet har också ett tydligt mål att lyfta frågor om främlingsfientlighet och rasism. I projektet deltar fackliga organisationer från Algeriet, Tunisien, Libanon och Jordanien. 

Internflyktingar i Nigeria

I världen finns många miljoner människor som lever som flyktingar i sitt eget land. Av olika skäl har de tvingats fly och lämna allt de ägde bakom sig. I Nigeria har över 2 miljoner människor tvingats fly från de norra delarna där terror organisationen Boko Haram förföljt, misshandlat och dödat. I syfte att sätta fokus på frågan, underlätta för internflyktingar och säkerställa deras tillgång till offentliga tjänster och att också säkerställa fackliga rättigheter och anständiga villkor för den som arbetar med internflyktingar har vi tillsammans med PSI och två förbund i Nigeria, NANNM och MHWUN, startat detta projekt. Situationen för dem som jobbar med dessa frågor vistas ofta i mycket farliga och utsatta områden. De senaste tio åren har 37 frontlineworkers ( akutarbetare ) dödats. Vår lokala projektkoordinator uttalade sig så här.