Utvecklingsprojekt

OBS denna sida är under utveckling

Globalt fackligt utvecklingsarbete - Union to Union

Förbundet är genom Saco medlemmar i den fackliga biståndsorganisationen Union to Union. Union to Union är fackföreningsrörelsens gemensamma ramorganisation för att koordinera och samordna förbundens olika utvecklingsprojekt.

Vi driver tillsammans med PSI sedan 2016 ett projekt som handlar om hur fackföreningsrörelsen ska kunna ta en aktiv och ledande roll i det viktiga omställningsarbetet mot ett fossilfritt samhälle. Projektets första år var en s k pilot där en rad workshops arrangerades i Kenya, Zambia och Tunisien i syfte att hitta vägar för fackförbundet att delta i de ländernas arbete med att ratificera Parisöverenskommelsen. Under 2017 utökades projektet med ytterligare två länder. Jamaica och Peru. Samtliga valda länder är på olika sätt redan hårt drabade av klimatförändringarna.

Under 2017 driver förbundet också andra projekt. Ett projekt handlar om flyktingar och är centrerat till Medelhavsregionen med Algeriet, Tunisien, Turkiet och Libanon. Det andra projektet handlar om att inkludera unga arbetstagare i det fackliga arbetet.

Läs även

Vi tror på global solidaritet

Det började med en krona per medlem. Förbundets internationella solidaritetsarbete har sin grund i övertygelsen om att det är viktigt att stå upp för arbetares fri- och rättigheter även utanför Sverige. Förbundets globala solidaritetsarbete görs dels genom Solidaritetsfonden, dels tillsammans med PSI genom Union to Union.

Läs mer