Ska hela Sverige leva? Om AFs kontorsnedläggning

I och med den stora nedskärningen av Arbetsförmedlingens budget för 2019 har Arbetsförmedlingen beslutat att minska antalet kontor från 238 till 78 bemannade. Det påverkar alla delar av landet. I Norrlands inland kan det bli 20-tals mil till närmaste kontor för arbetssökande. Men även i landsändan med små avstånd blir förändringen kännbar. I Skåne tex fanns kontor i 22 kommuner, men kvar blir bara fyra.

Det finns anledning att reformera arbetsmarknadspolitiken och det går inte att ha Arbetsförmedlingskontor precis överallt. Men en person som står långt ifrån sitt nästa jobb, måste få möta professionella människor regelbundet och nära. Då går det inte att stänga hundratals kontor och att öka avståndet till professionell hjälp för de svagaste. Av 290 kommuner kommer i framtiden 220 att inte ha Arbetsförmedlingen i sin kommun

Den nedsläckning vi nu ser av Sverige är inte bara en nedsläckning av ett hundratal kontor, utan det är en nedsläckning av ambitionen att få alla i arbete. Men det är också en nedsläckning av det fungerande samarbete som har funnits runt om i våra 290 kommuner mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och de lokala arbetsgivarna som tillsammans har skapat förutsättningar för en inkluderande arbetsmarknad i hela landet.

Vad vi nu ser framför oss är en arbetsmarknadspolitik som bara kommer att fungera på vissa ställen och bara för vissa grupper. De som inte bor i större städer och står nära arbetsmarknaden, kan inte framöver räkna med att en nationell arbetsmarknadspolitik också är för dem.

Urval av regionala debattartiklar på ämnet:

"Man måste kunna få hjälp även i Halland", HallandsPosten 190424, 190508

"Akademikerförbundet vädjar till Hallands politiker apropå stängningen av AF-kontor", Hallands Nyheter 190424

"Man måste kunna få hjälp även i Kalmar län" Ölandsbladet 190423

"Nedlagda arbetsförmedlingskontor slår hårt", Folkbladet Västerbotten 190419

"Man måste erbjudas hjälp även i Uppsala län", UNT, 190412

"Man måste kunna få hjälp i hela länet", Tranås Tidning, 190411

"Det behövs en mer hållbar omställning av arbetsmarknaden, ÖstersundsPosten 190410

"Arbetslösa måste kunna få hjälp även i Kalmar län", Östra Småland 190408

"Man måste kunna få hjälp i hela landet", Hela Gotland och Gotlands Allehanda 190408

"Man måste kunna få hjälp även i Västerbotten", Norran 190405

"Man måste kunna få hjälp i hela länet AF", JönköpingsPosten 190404