Våra tidningar

Akademikerförbundet SSR äger fyra tidningar – medlemstidningen Akademikern, HR- och ledarskapsmagasinet Chefstidningen, den prisbelönta tidskriften om socialt arbete Socionomen samt tidskriften International Journal of Social Welfare.

Akademikern

Akademikern är förbundets medlemstidning. Akademikern publicerar nyheter och andra texter dagligen på webben. På papper kommer den sex gånger per år till alla medlemmar. 

Chefstidningen

Chefstidningen är vårt HR- och ledarskapsmagasin för akademiker. Chefstidningen ger kunskap och inspiration inom ledarskap, organisation och personal och utkommer med åtta nummer per år. Medlemmar som är chefer eller personalvetare får tidningen kostnadsfritt som medlemsförmån.

Socionomen

Socionomen är förbundets tidskrift för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. Den är prenumererad och utkommer med åtta nummer per år. Medlemmar har rabatt.

The International Journal of Social Welfare

The International Journal of Social Welfare ges ut av Institutionen av socialt arbete vid Stockholms universitet och School of Social Welfare, University of California, Berkeley i samarbete med Akademikerförbundet SSR och John Wiley & Sons Ltd. Det är en vetenskaplig tidskrift som kommer ut fyra gånger om året. 

Annonsering

För anonsering i någon av våra tidningar, kontakta Bengtsson & Sundström Media, 08-10 39 20 eller kontakt@bs-media.se.