Snabbspår för nyanlända

Den största gruppen nyanlända akademiker är socionomer och samhällsvetare. Akademikerförbundet SSR har varit drivande i att utveckla snabbspår för just dessa grupper.

Snabbspåren underlättar för högskoleutbildade att snabbt – efter att ha fått sin examen bedömd – få möjlighet att delta i kompletteringsutbildning och att få praktik på en arbetsplats. Att människor kommer i arbete som de är utbildade för är en vinst för samhället och individen. Därför har Akademikerförbundet SSR lagt ned mycket arbete på att få snabbspåren på plats. 

De första snabbspåren startade våren 2016. Det finns totalt 14 olika snabbspårsöverenskommelser som innefattar ett trettiotal olika yrken. Snabbspåret för samhällsvetare, ekonomer och jurister kom igång med sin första kurs höstterminen 2016. Socionomspåret har inte kommit igång än. Totalt har i maj 2017 3 540 personer påbörjat ett snabbspår.

Förbundet kommer att fortsätta arbeta aktivt med snabbspåren, leta handledare, anordna utbildningar och matcha mot praktikplatser. På den här sidan kommer vi löpande lägga upp mer information om snabbspåren.

Förbundet har tillsammans med arbetsgivare sökt och också fått medel för 2017 för att både hitta hinder för att identifiera potentiella deltagare i snabbspår samt att informera om snabbspåren. Det kan du läsa mer om här. Under 2016 fick vi även medel för att informera om socionomspåret. Eftersom det snabbspåret ännu inte är igång avvaktar vi med de informationsinsatserna, men där ingår både utbildningar, handledarstöd och annat material.

Pressmeddelanden

Regeringen: "Nya snabbspår för nyanlända samhällsvetare och nyanlända med examen inom socialt arbete" 16-06-03

Akademikerförbundet SSR: "Nya snabbspår för den största gruppen nyanlända akademiker" 16-06-03

Saco-S: "Nytt snabbspår klart för samhällsvetare" 16-06-03

SKL: "Snabbspår en väg in i socialtjänsten" 16-06-03

Arbetsgivarverket: "Nytt snabbspår klart för samhällsvetare" 16-06-03

Nyhetsbevakning

Sveriges Radio/Ekot: "Nytt snabbspår för samhällsvetare och socionomer" 16-06-03

Akademikern: "Nyanlända samhällsvetare och socionomer får snabbspår" 16-06-03

SvT: "Nya snabbspår ska få nyanlända socionomer i jobb" 16-06-03

DN: "Nya snabbspår till jobb för nyanlända" 16-06-03

SvD: "Regeringen lanserar snabbspår för socionomer" 16-06-03

TT: "Nyanlända socionomer ska få jobb" 16-06-03 (via HD, Norran, Sydsvenskan m fl)

Nerikes Allehanda: "Snabbspår till jobb för akademiker" 16-06-04

Presskontakt: "Nya snabbspår för den största gruppen nyanlända akademiker" 16-06-03

Debattartiklar

Dagens Arena: "Snabbspåren förnyar den svenska modellen" 16-06-07

Poddradio

Samhällsvetarpodden: "Snabbspår" 16-06-03