Akademikerförbundet SSR förbereder för konflikt

Akademikerförbundet SSR förbereder sig för att gå ut i konflikt för medlemmar inom Svenska kyrkan. ”Vi kan inte acceptera att arbetsgivarna vill ha kraftiga försämringar av villkor för att våra medlemmar ska få rätt till omställning”, säger Markus Furuberg, förhandlingschef.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Skao sade igår nej till medlarnas slutliga bud om ett nytt omställningsavtal, lön- och villkorsavtal, inom Svenska kyrkans avtalsområde. Akademikerförbundet SSR bedömer att slutbudet från medlarna är i nivå med märket för löner, villkor och de nyare omställningsavtalen på arbetsmarknaden.

– Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation utmärker sig genom att kräva kraftiga försämringar i anställningsvillkoren och anställningsskyddet för att våra medlemmar ska få ett omställningsavtal i nivå med andra. Det är helt oacceptabelt, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

– Det är anmärkningsvärt att arbetsgivarorganisationen efter konstruktiva samtal under medling valde att säga nej till sista budet. Vi anser att våra medlemmar ska få ett omställningsavtal i nivå trygghetsöverenskommelsen mellan PTK- SN och det nya omställningsavtalet för Kommuner och Regioner KOM-KR, säger Markus Furuberg.

Parterna har under två veckor arbetat med ett modernt ambitiöst omställningsavtal i nivå med övriga arbetsmarknaden som Skao nu har satt stopp för. Kommunals konflikt träder ikraft idag kl 9:00. Även Akademikerförbundet SSR förbereder sig nu för konflikt.

– Vi accepterar inte att våra medlemmar inom Svenska kyrkan ska få sämre anställningsvillkor för att få samma typ av omställningsavtal som andra. Det är sant att Svenska kyrkan brottas med minskande medlemsantal men samtidigt har man redan idag stora utmaningar i att kunna rekrytera präster och diakoner men även annan personal. Fokus för Skao borde vara på hur deras medlemmar ska kunna bli mer attraktiva arbetsgivare som erbjuder en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor inte på hur de lättare och snabbare ska kunna göra sig av med sin personal, poängterar Markus Furuberg.

– Våra medlemmar inom Svenska kyrkan gör sitt yttersta i verksamheten och ska inte behöva betala dubbelt och stängas ute från motsvarande system för livslångt lärande och omställning som kommer med den nya arbetsmarknadsreformen och nya den nya lagen om anställningsskydd, LAS när den träder i kraft. Förbundet har närmare 700 medlemmar i Svenska kyrkan. Våra viktiga medlemmar diakoner, HR-personal, administratörer och präster med flera inom gör en stor insats dagligen inom kyrkan och i samhället, de ska inte bli bestraffande dubbelt, fortsätter han.

Nu utmanas märkessättningen och den nya arbetsmarknadsreformens nya regler om nu arbetsgivarna ska börja kräva ytterligare betalning på de olika avtalsområdena för att få tillstånd omställningsvillkor i paritet med de övriga nya omställningsavtalen.

– Då anser vi att vi är på ett sluttande plan på avtalsområde efter avtalsområden över hela arbetsmarknaden. Frågan är större än bara detta avtalsområde, avslutar Markus Furuberg.

Akademikerförbundet SSR organiserar 76 000 medlemmar – beteendevetare, socionomer, ekonomer, personalvetare och andra samhällsvetare över hela arbetsmarknaden samt chefer.

Om du har frågor kontakta gärna Josefin Johansson, ombudsman, tfn: 070 827 44 22. 

Om du har frågor kontakta gärna Markus Furuberg, förhandlingschef, tfn: 070 817 44 29.