Åklagare ska inte tvångsomhänderta barn

I en debattartikel på Aftonbladet Debatt och under en pressträff har regeringen idag presenterat sin plan för att öka antalet tvångsomhändertagandet av barn i Sverige. Regeringen säger på en pressträff rakt ut att socialtjänsten inte är experter på kriminalitet, vad regeringen däremot glömmer bort är att socialtjänsten är experter på barn och deras behov.

Regeringen säger att det finns en uttalad målsättning att fler barn ska tvångsomhändertas. LVU, lagen som reglerar tvångsomhändertagande av barn, är inte en strafflagstiftning utan finns till för att skydda barn och unga som riskerar att fara illa. Nu vill regeringen lägga över ansvaret för en del av omhändertagandet på åklagare, det är olyckligt, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR

Frågan Akademikerförbundet SSR ställer är vilken kompetens menar regeringen att åklagare har för att fatta beslut om omedelbart omhändertagande av barn?

Tidöpartierna pekar på att det är kompetensen som brister i socialtjänsten, vi håller inte med. Självklart behövs fler specialister och högre kunskapsnivå men grundproblemet är bristande resurser och en hög personalomsättning. När socialtjänsten inte har tillräckliga resurser riskerar barn att fara illa.

  • Våra medlemmar uppger att de ibland inte kan agera och föreslå omhändertagande av barn på grund av att socialtjänstens budget inte räcker till. Menar regeringen allvar kan de börja med att ge socialtjänsten tillräckliga resurser, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i socialtjänsten utsätts redan idag för den värsta påverkanskampanjen som Sverige någonsin utsatts för med lögner om att svensk socialtjänst tar barn från föräldrar på lösa grunder. Det finns ett mycket starkt regelverk som gör att barnets bästa alltid är i främsta rummet. Nu krävs i stället storsatsningar på socialtjänsten, ge dem bättre förutsättningar att både jobba förebyggande och att aldrig missa ett barn som borde omhändertas.

Regeringen föreslår att uppföljningstiden när placerade barn flyttar hem ska förlängas från sex månader till ett år. Det är bra, men kräver också mer resurser. Det går inte bara att lägga på mer arbetsuppgifter utan att också se till att det finns tillräckliga resurser.