All algoritmkompetens på mässan

Marianne Eliasson och Simon Vinge

Socionomdagarna är en årligt återkommande och efterlängtad händelse för de flesta som arbetar med socialt arbete. Lika återkommande är förbundets seminarium om algoritmer i offentlig sektor, något vi kommer fortsätta med tills frågan är färdigutredd. 

Därför passade det mycket bra att vi hade regeringens båda utredare på plats för att berätta var vi befinner oss idag. Marianne Eliasson, en av de mest erfarna juristerna i svensk förvaltning, tidigare justitieråd, utredde precis hur automatiserade beslut ska bli lagliga i kommuner och regioner. En riktigt het potatis som förbundet hade rejält med synpunkter kring i vårt remissvar.

Cecilia Magnusson-Sjöberg

Cecilia Magnusson-Sjöberg är professor i juridik på SU och förmodligen den som tänkt mest kring frågan i hela landet, skrev 2018 Digitaliseringsrättsutredningen som är den tidigare stora utredningen på området, i samtal på scen med Simon Vinge, chefsekonom på kansliet.

Den röda tråden är att Mariannes utredning föreslår att det ska bli lagligt att automatisera en del myndighetsbeslut i kommuner och regioner. En av de saker vi kunde konstatera är att algoritmerna är långt ifrån färdigutredda, och de flesta frågor förblir obesvarade.

Hur ska en medborgare få insyn i och förstå ett automatiserat beslut från en algoritm, i synnerhet om ai – artificiell intelligens – är inblandat?