Arbetssökande hjälps inte av borttagna specialister

Slutreplik Altinget 240222

Slutreplik: Arbetssökande hjälps inte av borttagna specialister

Arbetsförmedlingen har ett stort och svårt uppdrag. Men lösningen är inte att ta bort de som är bäst på sitt uppdrag, skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR i en slutreplik. 

Detta är en replik på Arbetsförmedlingens svar "Replik: Därför gör vi förändringen, SSR" som du hittar här.

Du kan även läsa slutrepliken på Altingets hemsida.

 

I en replik på vår debattartikel att Arbetsförmedlingen tar bort den viktiga specialistfunktionen ”socialkonsulent” inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen svarar Arbetsförmedlingen att man gör det för ”de arbetslösas skull”. Inget kunde vara mer fel.

Förstår specifika behov

Den tydligaste trend vi ser i gruppen arbetssökande är att en allt större andel har svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Den andelen har på 15 år ökat från 50 till 70 procent av de arbetssökande. Vad de mest av allt behöver är intensiva, individualiserade insatser med stöd av specialister som förstår deras specifika behov.

När andelen arbetssökande med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden ökar, däribland personer funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, är det specialister som behövs i allt större utsträckning. Trots det har de minskat från 1 000 till mindre än 500 under de senaste fem åren. Nu vill Arbetsförmedlingen att än fler ska tas bort.

Obegripligt att skära i det som bäst hjälper

I Arbetsförmedlingens replik skriver man om behovet av ”flexibilitet”, ”effektivitet”, och att ”gå i takt med tiden” och att socialkonsulenternas ”kompetens behöver finnas hos ännu fler”. Arbetsförmedlingens lösning är då att ta bort befattningen.

Vi förstår att Arbetsförmedlingen med ett allt mindre förvaltningsanslag måste skära i många olika tjänster. Men det är för oss obegripligt att man skär i de tjänster som bäst kan hjälpa dem som står längst ifrån arbetsmarknaden och som är huvuduppdraget i enlighet med regeringens instruktion i regleringsbrevet. Arbetsförmedlingen står i spagat mellan minskade anslag och allt större och svårare uppdrag, men lösningen är inte att ta bort de som är bäst på att lösa huvuduppdraget.

Heike Erkers
Ordförande Akademikerförbundet SSR

Helén Justegård
Fackligt förtroendevald Arbetsförmedlingen

Lars-Johan Eklund
Fackligt förtroendevald Arbetsförmedlingen