Att inte agera är också ett beslut

Utförsäkringar, övervältring i försörjningsstöd och en försäkring som halkar efter löneutvecklingen. Sjukförsäkringen är inte längre den trygghet svenska folket förväntar sig. Agerar vi inte nu har vi genom icke-beslut ändrat själva tanken med vad vi vill att sjukförsäkringen ska vara. Det skriver Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

Artikel publicerad i skriften "En socialförsäkring utan trygghet - är det så det ska vara?", utgiven av Funktionsrätt Sverige (2021).

Du hittar hela skriften här.

Här nedan hittar du en pdf på den enskilda artikeln i skriften.