Avtal inom Svenska kyrkan uppsagda

Kyrka i Umeå

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation – Skao sade den 28 december upp omställningsavtalet och Svenska kyrkans avtal 20.

Uppsägningstiden är tre månader när det gäller AB 20 och löneavtalet 20 och sex månader för omställningsavtalet. Skao har erbjudit de fackliga organisationerna att teckna en överenskommelse om prolongering efter att avtalen löpt ut med en ömsesidig uppsägningstid på en vecka. Arbetsgivarorganisationen menar att syftet med uppsägningen är att kunna teckna ett nytt omställningsavtal innan den så kallade LAS-överenskommelsen träder i kraft och att kunna göra förändringar i allmänna bestämmelser.

Akademikerförbundet SSR, som förhandlar tillsammans med Akavia och förtecknade förbund, delar målsättningen om att teckna ett nytt omställningsavtal som ger anställda inom Svenska kyrkan samma möjligheter vid omställning som övriga arbetsmarknaden.