Avtal klart för dig i staten!

Förhandlingar om förändrade avtalen mellan Saco-S (där Akademikerförbundet SSR ingår) och Arbetsgivarverket avslutades under helgen.

 • Vi har lyckats förbättra dina medlemsvillkor med möjlighet till extra pensionsavsättning och bättre möjligheter att byta semestertillägget mot lediga dagar, säger Johan Huhtamaa, Akademikerförbundet SSR:s representant i Saco-S styrelse.

Vi har fått igenom individanpassade villkor i avtalen, utökade villkor för pensionsavsättning och flexibilitet gällande semestertillägg.  Våra medlemmar får nu högre ersättning vid arbetsskada och större trygghet om en myndighet omlokaliseras.

Förändringarna i korthet:

 • Utökad flexibilitet för medlemmar att växla semestertillägget genom enskild överenskommelse mot fler lediga dagar. Detta för att underlätta återhämtning och öka den individuella flexibiliteten till ledighet.
   
 • Möjligheten till extra pensionsavsättning höjs till 69 år genom en enskild överenskommelse.
   
 • För de medlemmar vars arbetsplats omlokaliseras till annan ort blir nu stödet och omställningstiden lika oavsett om det är regeringen eller myndigheten som fattar beslutet om omlokalisering.
   
 • Vid arbetsskada kommer ersättningen att täcka hela inkomstförlusten.
   
 • Reglerna för planering av arbetstid för lärare och forskare vid lärosäten har blivit tydligare med större fokus på dialog mellan chef och medarbetare. Det är en fråga parterna arbetet med länge som nu fått en lösning.