Avtalsförhandlingar på Svenska kyrkan återupptas

Idag måndagen den 28 mars återupptas avtalsförhandlingarna inom Svenska kyrkan.

Parterna har ett gemensamt mål att avtalen ska vara klara innan påskhelgen. Vi är också överens om att ny lön för 2022 betalas ut retroaktivt från första april.