Avtalsrörelsen har startat

Idag överlämnade Saco-S sina yrkanden till Arbetsgivarverket inför de kommande avtalsförhandlingarna. Några av de områden vi yrkar förändringar inom är enskilda överenskommelser, omställning, pension, personskadeavtalet, arbetstid, partsgemensam statistik samt Partsrådets framtida arbete.

Publicerad på saco.se 2020-09-22

Inriktningen i Saco-S yrkande är ett arbetsliv som är hållbart för varje individ varje dag, genom hela yrkeslivet. Det är en förutsättning för en hållbar, stabil och uthållig statlig verksamhet.

Avtal som stödjer ett föränderligt arbetsliv

Saco-S eftersträvar avtal som förändras utifrån verksamhetens och individens förutsättningar och behov. Vi vill därför gärna utöka möjligheten till att träffa enskilda överenskommelser på fler områden än idag.

Det digitala arbetslivet är en aspekt som genomsyrar alla delar av yrkandet men även i konkreta yrkanden. Under våren 2020 har det digitala arbetssättet ökat och ett mer digitalt arbetssätt är här för att stanna. Därmed aktualiseras hur det digitala arbetet utförs, ledarskap i ett digitalt sammanhang, digital arbetsmiljö och arbetsmiljö vid hemarbete.

Gemensamma yrkanden

I år lägger Saco-S fram både egna yrkanden och flera likalydande eller likartade yrkanden som Seko och OFR S/P/O.  De gemensamma yrkandena bygger på förslag från fackliga expertgrupper som arbetat med att ta fram underlag och förslag till avtalsförhandlingarna 2020.

Några av de områden vi yrkar förändringar inom är enskilda överenskommelser, omställning, pension, personskadeavtalet, arbetstid, partsgemensam statistik samt Partsrådets framtida arbete.

Saco-S har ett löneavtal utan centralt angivet utrymme, RALS-T, som inte omfattas av avtalsförhandlingarna.

Förhandlingsarbetet inleds den 2 november och ska vara klart den 30 november.

Läs Saco-S pressmeddelande här.