Avtalsrörelsen igång Arbetsgivaralliansen Idrott

Akademikerförbunden där Akademikerförbundet SSR ingår växlade i fredags 29/9 yrkanden med Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott. Den 31 oktober 2023 löper nuvarande avtal ut och inför tecknande av ett nytt avtal har parterna nu inlett förhandlingarna.

Vi hoppas få plats ett tvåårigt avtal redan i oktober. Akademisk utbildning är en investering som måste löna sig. Det är viktigt för individen, men också för kompetensförsörjningen, säger Daniel Grönberg ombudsman Akademikerförbundet SSR. 

Akademikers prestationer och kompetens måste belönas och leda till god löneutveckling över hela arbetslivet.Arbetsgivarrepresentanter uppmärksammas på att det måste finnas förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Med arbetsplatsen som utgångspunkt önskar Akademikerförbunden att ett flexibilitet arbetsliv ska främjas.  

Till vårt stöd i förhandlingarna har vi en kompetent förhandlingsdelegation med representanter från organisationer som har kollektivavtalet. Våra yrkanden inom Akademikerförbundens handlar bland annat om: 

 • Löneutveckling  
  Akademikerförbunden yrkar på ett löneökningsutrymme på företagen om minst 4,1 % från varje tjänstemans lön fr.o.m. den 1 november 2023 och minst 3,3 % (reducerat med avsättning för flexpension enligt nedan) från varje tjänstemans lön fr.o.m. den 1 november 2024. 

 • Flexpension  
  Akademikerförbunden yrkar, på ytterligare avsättning om 0,2 % fr.o.m. den 1 november 2024, i enlighet med 2017 års överenskommelse om Flexpension i Arbetsgivaralliansen. 

 • Samtliga arbetsgivare ska uppmärksammas på att det måste finnas förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Med arbetsplatsen som utgångspunkt önskar Akademikerförbunden att ett flexibilitet arbetsliv ska främjas. 

 • Föräldralön ska betalas ut i sex månader efter att arbetstagaren varit anställd i 1 år. 
   

 • Alla arbetstagare ska ha rätt till sjuklön från och med 15:e kalenderdagen till och med 90:e kalenderdagen.