Basbeloppen år 2021

Nu är basbeloppen för år 2021 klara. Basbeloppen påverkar bland annat nivåerna för sjukpenning, föräldrapenning och allmän pension samt kollektivavtalad  pension. Förenklat uttryckt följer prisbasbeloppen inflationen och inkomstbasbeloppet löneutvecklingen. 

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet är 47 600 kronor. Det har höjts med 300 kronor (0,6 %) jämfört med år 2020.

Prisbasbeloppet påverkar bland annat inkomsttaket vid sjukpenning, föräldrapenning och ersättning för vård av barn. 

Inkomsttaket för ersättning vid vård av barn är 7,5 prisbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst på 29 750 kronor.

Inkomsttaket för sjukpenning är 8 prisbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst på 31 733 kronor.

Inkomsttaket för föräldrapenning är 10 prisbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst på 39 667 kronor.

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet är 48 600 kronor. Det har också höjts med 300 kronor (0,6 %) jämfört med år 2020.

Det förhöjda prisbasbeloppet påverkar beräkningen av pensionspoäng för inkomstpensionen som är en del av den allmänna pensionen enligt socialförsäkringsbalken.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet är 68 200 kronor. Det har höjts med 1 400 kronor (2 %) jämfört med år 2020.

Inkomstbasbeloppet påverkar bland annat inkomsttaket för pensionsgrundande inkomst i den allmänna pensionen (orangea kuvertet) och för pensionsförmånerna i kollektivavtalad tjänstepension. De kollektivavtalade pensionsavtalen innehåller en extra pensionsförmån på lön över inkomsttaket på 7,5 inkomstbasbelopp. Det beror på att man inte tjänar in allmän pension för lönedelar över inkomsttaket för allmän pension*. Tanken bakom kollektivavtalens extra förmån är att inkomsterna under arbetslivet och under tid med pension inte ska vara för stora. Tjänstepension brukar också kallas för ”uppskjuten lön”.  

7,5 inkomstbasbelopp motsvarar en månadsinkomst på 42 625 kronor.

8,07 inkomstbasbelopp motsvarar en månadsinkomst på 45 865 kronor. 

*Enligt socialförsäkringsbalken ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomst som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp.