Bättre arbetsmiljö genom samarbete

Vi behöver bli mer delaktiga för att påverka vår arbetsmiljö. AFA Försäkring, som ägs av oss fackförbund tillsammans med arbetsgivarna, arrangerar regionala träffar för dialog om arbetsmiljöfrågor. På AFAs regionala dag i Mora pratade Akademikerförbundet SSR:s ombudsman Maja Todorovic och Christin Granberg från SKR om varför både fack och arbetsgivare centralt tror på att samvekan kan ge både bättre arbetsmiljö och gynna verksamheterna våra medlemmar/medarbetare finns i.

 

Genom delaktighet och inflytande säkerställer vi att medarbetare kan bidra med sin kompetens och det i sig skapar engagemang och friska arbetsplatser. När fler kan bidra med sin kompetens och erfarenhet får vi större handlingsberedskap, bättre lösningar och effektivt förbyggande arbetsmiljöarbete.​

Ett lokalt samverkansavtal skapar förutsättningar för att i samverkan arbeta med arbetsmiljö, verksamhetsfrågor och tex friskfaktorer. Läs mer om hur ni kan komma igång med friskfaktorsarbetet här!

Är du fackligt förtroendevald i en kommun/region eller kommunalt bolag? Är du chef? Jobbar med HR? Då är dessa regionala träffar något för dig! Nästa träff sker 30:e maj i Västerås. Läs mer och anmäl dig här!

Håll utkik efter AFAs regionala dagar till hösten, datum kommer att publiceras här!