Bra att SiS startas om

SiS har inte haft förutsättningar att göra sitt jobb. De senaste 15 åren har olika regeringar agerat otillräckligt. Det behövs en omstart med bättre förutsättningar om barn inte ska fara illa, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR

  • SiS har inte haft förutsättningar att göra sitt jobb. De senaste 15 åren har olika regeringar agerat otillräckligt. Det behövs en omstart med bättre förutsättningar om barn inte ska fara illa, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR
     

Akademikerförbundet SSR anser att SiS över mycket lång tid har varit underfinansierat och inte tagits på allvar av politiken. Det är särskilt bra att regeringen pekar ut behovet av att stärka vård och behandling. Samarbetet med hälso- och sjukvården fungerar dåligt. Regionernas barn- och ungdomspsykiatri (BUP) har flytt sitt ansvar.

  • Vi gör vad vi kan med de resurser vi har. Uppdraget har varit omöjligt när det blir allt fler komplicerade fall och för trångt på institutionerna. Vi behöver fler kollegor med rätt kompetens för att öka kvaliteten i vård och behandling. Dessutom sitter vi fast i undermåliga och ålderstigna lokaler, säger Lena Henriksson ordförande Saco-S på SiS
     
  • Ett av de största problemen är att vården och stödet efter att en ungdom blir utskriven från SiS inte fungerar. Vården och socialtjänsten måste finnas där och fånga upp varje individ. Det måste också utredningen ta tag i, säger Lena Henriksson ordförande Saco-S på SiS
     

SIS har ett uppdrag att alltid kunna ta emot den som fått beslut om placering, idag är det för trångt och för få platser för att kunna skilja på ungdomar.

Akademikerförbundet SSR motsätter sig förslaget om att införa ungdomsfängelser. Att byta skylt på verksamheten, från, SiS till Kriminalvården, kommer i sig inte att lösa problemen.