Chefen och HR-rollen

Mona Eriksson

Ofta tänker vi oss att en karriär består av att vi först är medarbetare och så småningom blir chefer. Sen stannar vi kvar där. Men om lusten och engagemanget får styra, hur kan det se ut då? I det här avsnittet får vi möta Mona Eriksson som tillsammans med oss blickar tillbaka och delar med sig av sin karriär. Från nybakad student till olika roller och positioner i yrkeslivet.

Linjen för personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet startades 1983. Två år senare började Mona Eriksson på programmet. Då var det mycket resonemang kring om personalvetare skulle kunna vara en titel, vilken roll personalfunktionens skulle ta och dess möjlighet att påverka organisationen. Följ med på Monas arbetslivsresa genom privat, statlig och kommunal sektor och hör hennes tankar kring att växla mellan roller såsom handläggare, verksamhetschef och HR-chef. Hur har HR-rollen förändrats och växlat genom yrkeslivet?

I avsnittet samtalar vi också om HR-rollen och chefsstöd, om vilka fördelar en mer central HR-funktion kan ge jämfört med en mer decentraliserad funktion och avrundar med några tankar kring coronakrisen. 

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.