Chefen och skuggan som en skatt

Hur påverkas ledarskapet av våra skuggsidor? I detta spännande avsnitt stiftar vi bekantskap med Jung och våra skuggor. Gäst i podden är Ann Askenberger som har lång erfarenhet av ledarutveckling och coachning av chefer. Vi pratar om vilka olika roller vi spelar som personer och chefer, hur vi får syn på det omedvetna och tar vara på våra skuggor för att skapa balans. 

Under sin masterutbildning på Insead i Paris arbetade Ann Askenberger med ledare och ett sätt att ta vara på skuggorna för att utvecklas. Vad har vi formats av och vad har vi stoppat undan i vår dolda säck? Hur påverkar det oss?

De egenskaper som vi inte vill kännas vid är en del av hela oss. Vi har både och: kunniga och okunniga eller drivande och lata. Att få syn på skuggan kan vara en skatt om vi vill bredda och utveckla oss som ledare. Kanske kan detta vara ett sätt för chefer att reflektera och hantera sina komplexa verksamheter på ett mera ödmjukt sätt och ett sätt att se på sig själv med lite mer medkänsla.  

Skuggorna finns inte bara hos personer

Inte bara personer ha en mask, även organisationer vill visa upp och tala om hur de ska uppfattas. Att försöka få syn på skuggorna öppnar upp för ett annat sätt att prata om hur vi arbetar och vad vi gör. Egenskaper kommer i par och om du kan hitta motsatserna kan du ta vara på fler egenskaper, bredda din verktygslåda. "Vad vill jag vara och vad vill jag inte vara?" och "Vad behövs i det här sammanhanget?"

Viktigt att bejaka hela personen

Alla de där fina och hyllade egenskaperna som du som chef förväntas ha är ju bara en del av dig. Kanske måste du överprestera, överbetona och kämpa för att leva upp till de där idealen – och så har du skuggsidor som du skulle kunna hämta kraft och nya förhållningssätt genom. Unna dig att reflektera över vad möjligheterna skulle kunna vara om du ser din skugga och tar vara på den. Hur kan du hitt balansen? Hur kan du hitta ett mer avspänt förhållande och inte jaga det perfekta? Kan vi sluta prata om goda och dåliga egenskaper?

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.