De vinner Forskningspriset för HR!

Porträttfoton av en man och en kvinna

Daniel Tyskbo och Wajda Wikhamn tilldelas årets forskninsgpris för HR, för sin forskning om talent management. Forskningspriset för HR är ett av Sveriges HR Förenings priser – och Akademikerförbundet SSR har för första gången varit med och delat ut priset.

Daniel Tyskbos och Wajda Wikhamns forskning visar på ett övertygande sätt på de olika reaktionerna som uppstår när individer utpekas som talanger. Ett sådant utpekande utgör en så kallad ”mixed blessing” genom att det skapar förväntningar som kan vara svåra att upprätthålla. Forskningen har blivit publicerad i den mycket ansedda tidskriften Human Resource Management Journal.

Priset kommer att delas ut vid HR-dagarna som Akademikerförbundet SSR anordnar den 19–20 oktober. Då publicerar vi också en lite längre intervju med pristagarna!

Om pristagarna

Daniel Tyskbo är Dr. i Företagsekonomi inr. Management & Organisation Assistant Professor Högskolan i Halmstad. Wajda Wikhamn  är Docent i Företagsekonomi inr. Management & Organisation och Professor BI Norwegian Business School

Om forskningspriset för HR

Forskningspriset för HR ska skapa ökad närhet mellan forskning och praktik och lyfta fram den viktiga forskning som görs men som inte alltid når igenom det dagliga ”bruset”. 

Juryn har bestått av:
Centre for Global Human Resource Management: Stefan Tengblad (ordförande i juryn)
Institutet för personal och företagsutveckling: Olof Karnell/Johan Hansson
Studentlitteratur: Ola Håkansson
Sveriges HR Förening: Johanna Flanke
Akademikerförbundet SSR: Maria Fladvad

Vill du veta mer?

Kontakta maria.fladvad@akademssr.se