Din kollega möter våld hemma

Elmar Gubisch Mostphotos

Få våldsbrott passerar så obemärkt förbi som de som drabbar kvinnor – när förövaren är en närstående. Det pratas om relationsbråk, kvinnovåld, statistik och heder. Men hur skulle du själv reagera om du fick veta att din kollega utsätts för våld i sitt eget hem?

Först och främst, skippa omskrivningarna: en spade är en spade och mäns våld mot kvinnor är precis vad det låter som. Här har tack och lov SVT vaknat till på senare tid. Mäns våld mot kvinnor används i rubriker och beskrivningar av händelser och brottsmisstankar. Partnervåld eller våld i nära relationer är för övrigt andra bra och inkluderande begrepp som beskriver samma fruktansvärda brott. Att utsättas för kränkningar, våld, hot och hat från den man älskar – kanske också inför andra familjemedlemmar – måste vara bland det värsta som kan drabba en människa, och att dessutom kan ske i det egna hemmet. I den så kallade trygga zonen. Mitt hem är min borg, och så vidare…

Polisen, politiker och public service

Det är inte bara public service som vaknat, även Polisen har på senaste tiden gått ut och pratat om samhällets nollvision, men handen på hjärtat nu – har inte Trafikverket lyckats bättre med sin nollvision? Rikspolischef Anders Thornberg beskriver i intervju efter intervju att kåren satsar stort på arbetet med män som utövar våld mot kvinnor. Det pratas om särskilda utredare med specialkunskap på området, om utbildning och att ta fram metoder för att både utreda bättre och snabbare. Gott så – låt oss hoppas att åklagarväsendet, nämndemännen i tingsrätterna och även landets advokater får mer att göra snart. Samhället kan inte stå handfallna, tysta och bara se på när våra mammor, systrar och kollegor drabbas av våld i hemmet. Det funkar inte att bara titta bort. Politikerna har också de börjat formera sig i olika konstellationer för kravställande för ett ökat tryck i arbetet mot partnervåld och uttalat kvinnors och barns särskilda utsatthet i det här. Det är ju val snart, så det är väl dags att visa sig på styva linan i det här. Men det går inte att tro att rättsväsendet och politikerna kan lösa det här själva. Den här typen av våld kommer sällan plötsligt, utan snarare som i en kedja av händelser. Det gäller att få stopp på det i tid.

Rädda liv - använd verktyget redan idag

Jag tycker att vi som har våra tentakler ute i alla hörn på svensk arbetsmarknad ska göra det vi är bäst på – använda våra verktyg. Mäns våld mot kvinnor, hat, hot och våld är inget nytt. Vi behöver inte ens uppfinna ett nytt hjul. För ett par år sedan var frågan högaktuell även då – och Suntarbetsliv valde då att ta fram ett material för att upptäcka och hantera situationer där kollegor utsattes för våld i hemmet. Du som chef, du som skyddsombud och du som kollega ska inte behöva sitta tyst, känna dig handfallen eller osäker på hur du ska hantera kollegans svar, rädsla eller oro. Än en gång har det partsgemensamma arbetet på arbetsmarknaden levererat. Materialet finns här. Det är enkelt, tillgängligt för oss alla och det är gratis.

Men hur ska vi se och upptäcka det här i tider av pandemi och distansarbete, tänker du. Öppna ögonen! Långt ifrån alla sitter hemma och jobbar. Och även i branscher där många ändå gör det – se nyttan i att närma dig frågorna, prata om materialet och vikten av att använda det.  

Vi måste våga fråga. Vi måste orka fråga. Vi måste. Fråga.

Ytterligare stöd

Så kan ni stötta den som utsätts för våld

Är du själv utsatt? Eller är du chef, kollega eller anhörig till någon som utsätts? Ring Polisen om läget är akut, tel. 11414 eller 112. Du kan också ringa NKC:s stödtelefon Kvinnofridslinjen, tel. 020-50 50 50.