Ekonomi hindrar socialsekreterares insatser

Barn

Var sjunde socialsekreterare har tvingats vänta med akuta insatser mot bland annat barn och unga för att ekonomin satt stopp. Och när det gäller det långsiktiga förebyggande arbetet svarar tre av fyra socialsekreterare att det görs för lite i deras kommun.

Det här är ett par av resultaten i de första delrapporterna ur Akademikerförbundet SSR:s stora medlemsundersökning.

Akademikerförbundet SSR har tidigare larmat om att akuta insatser enligt lagen om vård av unga, LVU och lagen om vård av missbrukare, LVM ibland hindras på grund av hot. Det bekräftas av den här undersökningen där vi har ställt frågor till alla socialsekreterare i Sverige. Fyra procent av socialsekreterarna har under de senaste två åren på grund av hot undvikit ingripanden enligt LVU eller i vissa fall LVM.

– Det är naturligtvis oacceptabelt. Även om det inte är stora volymer så är ett enda fall ett för mycket. Bakom varje siffra kan det finnas ett barn som kan råka väldigt illa ut, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Ekonomin är ett hinder

Det är dock betydligt vanligare att ekonomin hindrar insatser enligt LVU eller LVM. Var sjunde socialsekreterare har väntat med ingripanden på grund av ekonomin under de senaste två åren. Mer än var femte, 22 procent, har beslutat om en annan insats än den mest lämpliga på grund av ekonomin.

– Det här gäller ju inte bara barn och unga. Men det är ett stort politiskt fokus på att vi ska stänga dörren in till kriminalitet och gängbrottslighet. Då måste aktiva insatser få kosta. Bättre att göra det när barnen kan påverkas än att vi får en enorm samhällskostnad på slutet, säger Heike Erkers.

Endast en av fyra arbetar förebyggande

– Men då krävs det också att det satsas på långsiktigt förebyggande arbete. Där är våra medlemmar i dag tydliga. Även det bekräftas i undersökningen. Bara en av fyra socialsekreterare tycker att deras kommun arbetar tillräckligt förebyggande.

Akademikerförbundet SSR:s krav

Akademikerförbundet SSR har flera krav för att komma till rätta med problemen. Bland annat kräver förbundet en ändrad socialtjänstlag som gör tydligt att socialtjänsten ska arbeta förebyggande. Lagen måste också göra det tydligt att rätt insatser ska ges till rätt individ, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessutom krävs mer resurser till det förebyggande sociala arbetet.

– Att våra medlemmar ska få använda sin kompetens och luta sig mot vetenskap och beprövad erfarenhet kan låta som en självklarhet. Tyvärr är det inte det idag, säger Heike Erkers.

Inför valet driver förbundet bland annat kampanjen 10 000 fler om hur vi anser att Sverige måste rusta upp det förebyggande arbetet. Du kan ta del av kampanjen här: Det behövs #10000fler förebyggare!

Nedan kan du ta del av våra första två delrapporter ur socialsekreterarundersökningen och läsa mer om vilka ytterliga krav vi har.