"En miljard till privatisering mer än för att få ner arbetslösheten"

Idag presenterade regeringen och de övriga Januaripartierna att ytterligare en miljard kronor läggs på arbetsmarknadspolitiska åtgärder för nästa år. Akademikerförbundet SSR välkomnar anslagstillskottet men menar att det i grunden är otillräckligt med tanke på arbetsmarknadsläget. Förbundet kritiserar också att Januaripartierna öronmärker hela summan till enbart upphandlade matchningstjänster, det vill säga privata aktörer.

- Det är klokt att satsa mer pengar på arbetsmarknadsåtgärder i en situation där vi har närmare en halv miljon arbetslösa. Men det är obegripligt varför inte regeringen ger Arbetsförmedlingen fria händer att använda pengarna till det som fungerar bäst i den krisartade arbetsmarknadssituation vi har nu, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

- Andra viktiga åtgärder för att få arbetssökande i jobb som arbetsmarknadsutbildningar och extratjänster får därmed inte mer anslag. Att utbilda är något av det bästa man kan göra i en lågkonjunktur och extratjänster handlar om fler i framförallt vård och omsorg, som har skriande behov av fler anställda. Det är olyckligt att låsa tillskottet till att inte kunna gå till sådana åtgärder som vi vet fungerar, säger Heike Erkers.

- Det är lätt att tolka det som att den här miljarden ska rigga arbetsmarknadspolitiken för fortsatt privatisering, mer än vad man den syftar till att arbetssökande ska komma i utbildning eller annan aktivitet som leder till varaktiga jobb, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet.

- Ytterligare en miljard till arbetsmarknadspolitiska åtgärder är mycket pengar, men det innebär ändå att det anslaget ligger långt under det man hade 2018 då runt sex procent var arbetslösa. Idag ska mycket mindre pengar räcka till över nio procent arbetslösa. Det är en omöjlig ekvation, säger Ursula Berge.